Positiv utveckling gällande konkursläget

2016-07-01

Juni månads konkursstatistik visar på en positiv utveckling i nästan hela landet

I juni månads konkursstatistik ser vi att antalet företagskonkurser i år jämfört med samma månad i fjol har minskat med -21 %. Faktum är att vi har haft ett riktigt bra halvår - totalt sett har företagskonkurserna minskat med -8 % i hela landet. Låt oss hoppas att det fortsätter i den här takten under nästa halva av året också!

Här hittar du statistiken per bransch, län och/eller kommun