I maj minskar landets företagskonkurser, men i en bransch ökar de kraftigt

2016-06-01

Konkursstatistiken för maj månad visar på en stark återhämtning bland de svenska företagskonkurserna. 

Förra månadens konkursökning var inte bestående, något vi initialt hade på känn, och det känns otroligt bra att kunna bekräfta vår tes. Det är kul att se att svenskt företagande nu återhämtar sig!

Ett segment går det dock sämre för - nöjesindustrin. Det är lite förvånande då segmentet verkligen borde stå sig starkt såhär med sommarens intåg.

Hittills i år har företagskonkurserna minskat med 6 procent om vi jämför med föregående år.

Här hittar du konkursstatistiken!