Hög efterfrågan på tips och råd kring hur man agerar ID-smart

2016-11-07

Vårt test bekräftar att ID-kapningar är ett ämne som är högaktuellt

Under oktober månad har den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month) ägt rum – en EU-kampanj med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet.

I Sverige arrangeras kampanjen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) och temat är id-kapning.

För att uppmärksamma informationssäkerhetsmånaden har vi på UC tagit fram ett test där du, genom att svara på nio frågor, får en uppfattning om hur ID-smart du är.

Såhär säger min kollega Siri Hane, affärsområdeschef för privattjänster här på UC:

När vi lanserade testet IDsmart för ungefär en månad sedan hade vi som ambition att informera och upplysa en bred allmänhet om hur man med enkla medel kan förhindra att bli ID-kapad. På kort tid har över 24.000 personer genomfört testet, vilket indikerar på ämnets aktualitet men också den stora efterfrågan på tips och råd kring hur man som privatperson ska tänka för att undvika att bli id-kapad.

Det är kul att testet är så populärt, men framförallt är det viktigt att medvetenheten kring ID-säkerhet ökar! 

Hur ID-smart är du? Testa här, det tar bara någon minut!