Har du koll på dina kunders betalningsförmåga?

2019-05-23

Är du kanske kredithandläggare, kreditchef, säljare eller jobbar inom kundreskontra och kravhantering? Då har du troligtvis behov av ett av våra analysverktyg som hjälper dig att följa upp och analysera betalningsförmågan hos dina kunder, göra jämförelser samt se riskspridningen på din kundstock.

Genom att göra dessa analyser kan du anpassa både kreditvillkor och prissättning, samt prioritera din kravhantering på ett effektivt sätt. Dessutom kan denna information hjälpa dig att få kontroll på kreditrisker och kassaflöde. 

Vårt unika score kan också prognostisera hur företag betalar framtida fakturor och ger tidiga varningssignaler vid förändring. Det hjälper dig att minimera dina risker och gör att du kan analysera din reskontra på ett helt nytt sätt och öka dina möjligheter att få betalt i tid. 

Tjänsten som hjälper dig i detta arbete heter UC Payment. Med den har du möjlighet att få en heltäckande bild av dina kunders betalningsförmåga.