Varför vi inte får stänga ute småföretagarna från kreditmarknaden

2017-05-16

Vi får inte stänga ute småföretagarna från kreditmarknaden. Men en skärpning av regler och tillsyn behövs! Vi måste kunna lita på boksluten.

Vi på UC har skrivit mycket om bedrägerier det senaste året. Vi ser hur lätt det är för kriminella att använda företag för att lura till sig pengar. Senast visade HD och sydsvenskan hur lätt det är att kapa ett företag

Falska årsredovisningar blåser upp bedrägeriföretag. Det är bara att kopiera ett bokslut, ändra namn och skicka in till bolagsverket. I dagsläget är det få fall, men problemet verkar öka. Många bedrägerier upptäcks först efter konkursen. Då kan skulderna vara stora och de ansvariga har gått upp i rök.

Röster höjs för att Bolagsverket ska få ett ändrat uppdrag och bli en kontrollinstans precis som Skatteverket är idag. Andra förslag har kommit upp på bordet exempelvis att innan styrelseföreträdare ändras så ska de godkännas av den föregående i styrelsen et cetera.

Vi på UC har fått frågan hur vi kan visa en riskklass för bolag utan revisor. För UC är inte bokslutsinformation den enda informationskällan utan vi tar in en mängd annan information.

Att inte visa riskklass på den stora majoriteten av Sveriges aktiebolag vore inte rätt väg att gå. Men i slutändan är det kreditgivaren som gör bedömningen om de ska ge en kredit eller inte. Och vi vet att oron bland kreditgivarna ökar i samma takt som bedrägerierna.

För att möta utvecklingen har UC tagit fram en tjänst för att upptäcka bedrägerier, UC detekt. Den letar efter signaler som kan identifiera bedrägeririsk hos ett företag. Vi testade den på alla konkursade aktiebolag under mars månad. Var fjärde bolag fastnade i kontrollen.

Bedrägeriutvecklingen är oroande. Det är viktigt att kreditmarknaden inte stängs för mindre företag utan revisor av rädsla för bedrägerier.

Den stora majoriteten av företag i Sverige är små verksamheter och de allra flesta har ingen revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Och en revisor är ingen garanti för att inte ett bedrägeri ska genomföras; de tittar ju på siffrorna först i efterhand.