Osäkerheten i oreviderade bokslut – viktiga insikter från UC-dagen i Malmö och Göteborg

2016-04-14

Två av årets absoluta höjdpunkter är att besöka Malmö och Göteborg i syfte att genomföra vårens två UC-dagar. Efter två fantastiska dagar tänkte jag här sammanfatta några av mina viktigaste slutsatser från mitt pass kring läget för de svenska företagen.

Sammanfattningsvis visar data att svenska bolag mår allt bättre. Företag säljer mer och tjänar mer pengar samtidigt som allt färre hamnar hos Kronofogden. Härlig utveckling!

Förutom det pratade vi en hel del om ämnen som osäkerheten i oreviderade bokslut, bolag som utnyttjar luckor i systemet och nya varningssignaler som kan hjälpa dig att upptäcka och förhindra kreditbedrägerier.

Högre risk i bolag som olovligt avsäger sig revisor

Aktiebolag kan avsäga sig revisor om de har uppfyllt minst två av nedanstående tre kriterier de senaste två åren:

- Max 3 miljoner i omsättning
- Max 1,5 miljoner i balansomslutning
- Max 3 anställda

Men vilken instans följer upp detta och vad händer om man bryter mot reglerna? Svaret är att det inte finns någon som har till uppgift att följa upp regelefterlevnaden. Det finns inte heller några sanktioner mot företag som bryter mot reglerna.

Vi har noterat ett ökat antal bolag som saknar revisor trots att de inte uppfyller villkoren. Vi har även undersökt risknivåerna inom denna grupp och funnit en högre risk för obestånd. Detta är viktig information vid kreditgivning eftersom det kan vara en förvarning om en osund verksamhet. I våra upplysningar varnar vi för denna typ av företag med varningstext på första sidan samt under bokslutsinformationen.

Det finns ytterligare två nya varningstexter som uppmärksammar oss på aktiebolag som inte är registrerade för skatter och avgifter trots att det finns anställd personal och/eller aktiv verksamhet enligt årsredovisningen. Genom att jämföra uppgifter som företaget har uppgett i bokslutet med uppgifter från SCB eller Skatteverket kan man upptäcka och förebygga kreditbedrägerier. Och det varnar vi för i företagsupplysningen med hjälp av varningstexterna.

Att avstå från revisor är särskilt populärt bland nystartade bolag där åtta av tio verkar utan revisor. Och här märker vi allt fler bokslut med dåligt kvalitet. Det är bolag som aldrig har anlitat revisor och som har tydliga kunskapsluckor vad gäller redovisningsreglerna.

Vi följer utvecklingen och jag kommer skriva mer om det i bloggen framöver. Har ni ytterligare frågor och funderingar går det givetvis bra att maila mig.

Håll också utkik efter information om höstens UC-dag i Stockholm, den får ni inte missa!