Ökade inkomster men glappen fortsatt stora

2016-09-30

I en artikel vi publicerade tidigare i veckan har vi analyserat utvecklingen av inkomster och riskprognoser under föregående år 

I artikeln kan vi göra många intressanta iakttagelser, bland annat att den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor är betydligt mindre i de yngre åldrarna jämfört med större skillnader för hela spannet 30+. Låt oss hoppas att detta är en utveckling som håller i sig framöver och att vi därmed går mot en mer jämställd arbetskultur!

Statistiska centralbyrån släppte nyligen fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016". Där beskrivs att män och kvinnor väljer olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken. SCB visar även att kvinnor får i genomsnitt sex procent lägre lön än män för samma jobb.