Kreditåret 2016 – tre starka trender

2016-04-06

2015 var ett bra år för svensk ekonomi. I alla fall om vi ser till hur svenska företag mår. Färre konkurser, högre andel kreditvärdiga företag och en ökad utlåning till privatpersoner är några faktorer som utmärker förra året. Men vad kan vi förvänta oss av 2016? 

Så såg kreditåret ut 2015

Svenska företag mår allt bättre. Vi såg under 2015 en ökning av andelen aktiebolag i UCs två bästa riskklasser och en minskning i de tre övriga. Eftersom riskklassen är en sammanvägning av en mängd olika riskfaktorer är det en bra värdemätare på hur svenska företag mår. Anmärkningarna sjönk och konkurserna minskade. På privatsidan såg vi en fortsatt ökning av bolånevolymerna. Under 2015 ökade volymerna med 7,4 procent. Även blancoutlåningen ökade till privatpersoner under året. Konjunkturen fortsätter att vara mycket stark vilket gynnar företag och privatpersoner.

 

Tre starka trender vi kan se 2016

  1. Konkurserna fortsätter minska
    Företagskonkurserna i Sverige minskade med åtta procent för helåret 2015. Sammantaget visade konkursstatistiken från UC på en ökande stabilitet bland svenska företag. Bäst utveckling har byggindustrin. Det är mycket som talar för att trenden med färre konkurser kommer att hålla i sig under 2016, vilket siffrorna gällande årets första kvartal bekräftar. Vi ser ett även fortsatt lågt ränteläge och en trend med allt starkare svenska företag.
  2. Företagen säljer mer och tjänar mer pengar
    Omsättning och resultat ökar hos företagen. Totalt fakturerar aktiebolagen för 7 300 miljarder enligt senast tillgängliga bokslut mot 6 900 miljarder året innan, en ökning med fem procent. Enligt företagen själva kommer omsättningen att fortsätta att öka under 2016. Trenden med ökade vinster har hållit i sig sedan hösten 2013 och allt tyder på att den kommer att fortsätta under 2016.
  3. Konsumtionskreditmarknaden växer
    Vi har gått från beteendet att man sparar ihop till en vara innan man handlar till att betala den i efterskott. Det blir allt vanligare att man betalar semesterresan när man kommer hem snarare än att man betalar den innan man åker. Det blir också allt vanligare att handla på avbetalning. De krediterna ökade med 3,5 procent förra året. Vi ser också att vi är allt yngre när vi börjar handla på kredit. Till exempel finansierar vi mobiltelefoner när vi fyller 18 år i form av en avbetalning på 24 eller 36 månader. Unga personer tjänar också mer pengar idag än vad man gjorde tidigare i samma ålder, vilket vi kan se i vår inkomststatistik. Konsumenter har därmed ekonomiska möjligheter att finansiera sina nya köpbeteenden. Vi kan också se att svenska bolån ökat stadigt under flera år. Under 2015 ökade den samlade bolånevolymen med 8 procent. De grundläggande faktorerna, lågt byggande, hög efterfrågan, låga räntor och inflyttning till storstäderna, som ligger bakom prisuppgången är fortsatt oförändrad.

 

Skärpta krav på bolånehandläggare

Jag vill passa på att slå ett extra slag för de nya EU-reglerna som skärper kraven på bolåneinstitutet och på landets 10 000 bolånehandläggare. Bolånehandläggare bör redan nu börja förbererda sig inför Swedsecs kommande licensieringstest, ett bra ställe att göra det på är hos UCBS.