Richard Damberg

f.d. Utbildare och kreditexpert

Osäkerheten i oreviderade bokslut – viktiga insikter från UC-dagen i Malmö och Göteborg

Två av årets absoluta höjdpunkter är att besöka Malmö och Göteborg i syfte att genomföra vårens två UC-dagar. Efter två fantastiska dagar tänkte jag här sammanfatta några av mina viktigaste slutsatser från mitt pass kring läget för de svenska företagen. Sammanfattningsvis visar data att svenska bolag mår allt bättre. Företag säljer mer och tjänar mer pengar samtidigt som allt färre hamnar hos Kronofogden. Härlig utveckling! Förutom det pratade vi en hel del om ämnen som osäkerheten i oreviderade bokslut, bolag som utnyttjar luckor i systemet och nya varningssignaler som kan hjälpa dig att upptäcka och förhindra kreditbedrägerier. Högre risk i bolag som olovligt avsäger sig revisor Aktiebolag kan avsäga sig revisor om de har uppfyllt minst två av nedanstående tre kriterier de senaste två åren: - Max 3 miljoner i omsättning - Max 1,5 miljoner i balansomslutning - Max 3 anställda Men vilken instans följer upp detta och vad händer om man bryter mot reglerna? Svaret är att det inte finns någon som har till uppgift att följa upp regelefterlevnaden. Det finns inte heller några sanktioner mot företag som bryter mot reglerna. Vi har noterat ett ökat antal bolag som saknarrevisor trots att de inte uppfyller villkoren. Vi har även undersökt risknivåerna inom denna grupp och funnit en högre risk för obestånd. Detta är viktig information vid kreditgivning eftersom det kan vara en förvarning om en osund verksamhet. I våra upplysningar varnar vi för denna typ av företag med varningstext på första sidan samt under bokslutsinformationen. Det finns ytterligare två nya varningstexter som uppmärksammar oss på aktiebolag som inte är registrerade för skatter och avgifter trots att det finns anställd personal och/eller aktiv verksamhet enligt årsredovisningen. Genom att jämföra uppgifter som företaget har uppgett i bokslutet med uppgifter från SCB eller Skatteverket kan man upptäcka och förebygga kreditbedrägerier. Och det varnar vi för i företagsupplysningen med hjälp av varningstexterna. Att avstå från revisor är särskilt populärt bland nystartade bolag där åtta av tio verkar utan revisor. Och här märker vi allt fler bokslut med dåligt kvalitet. Det är bolag som aldrig har anlitat revisor och som har tydliga kunskapsluckor vad gäller redovisningsreglerna. Vi följer utvecklingen och jag kommer skriva mer om det i bloggen framöver. Har ni ytterligare frågor och funderingar går det givetvis bra att maila mig. Håll också utkik efter information om höstens UC-dag i Stockholm, den får ni inte missa!

Kreditåret 2016 – tre starka trender

2015 var ett bra år för svensk ekonomi. I alla fall om vi ser till hur svenska företag mår. Färre konkurser, högre andel kreditvärdiga företag och en ökad utlåning till privatpersoner är några faktorer som utmärker förra året. Men vad kan vi förvänta oss av 2016? Så såg kreditåret ut 2015 Svenska företag mår allt bättre. Vi såg under 2015 en ökning av andelen aktiebolag i UCs två bästa riskklasser och en minskning i de tre övriga. Eftersom riskklassen är en sammanvägning av en mängd olika riskfaktorer är det en bra värdemätare på hur svenska företag mår. Anmärkningarna sjönk och konkurserna minskade. På privatsidan såg vi en fortsatt ökning av bolånevolymerna. Under 2015 ökade volymerna med 7,4 procent. Även blancoutlåningen ökade till privatpersoner under året. Konjunkturen fortsätter att vara mycket stark vilket gynnar företag och privatpersoner. Tre starka trender vi kan se 2016 Konkurserna fortsätter minska Företagskonkurserna i Sverige minskade med åtta procent för helåret 2015. Sammantaget visade konkursstatistiken från UC på en ökande stabilitet bland svenska företag. Bäst utveckling har byggindustrin. Det är mycket som talar för att trenden med färre konkurser kommer att hålla i sig under 2016, vilket siffrornagällande årets första kvartal bekräftar. Vi ser ett även fortsatt lågt ränteläge och en trend med allt starkare svenska företag. Företagen säljer mer och tjänar mer pengarOmsättning och resultat ökar hos företagen. Totalt fakturerar aktiebolagen för 7300 miljarder enligt senast tillgängliga bokslut mot 6900 miljarder året innan, en ökning med fem procent. Enligt företagen själva kommer omsättningen att fortsätta att öka under 2016. Trenden med ökade vinster har hållit i sig sedan hösten 2013 och allt tyder på att den kommer att fortsätta under 2016. Konsumtionskreditmarknaden växerVi har gått från beteendet att man sparar ihop till en vara innan man handlar till att betala den i efterskott. Det blir allt vanligare att man betalar semesterresan när man kommer hem snarare än att man betalar den innan man åker. Det blir också allt vanligare att handla på avbetalning. De krediterna ökade med 3,5 procent förra året. Vi ser också att vi är allt yngre när vi börjar handla på kredit. Till exempel finansierar vi mobiltelefoner när vi fyller 18 år i form av en avbetalning på 24 eller 36 månader. Unga personer tjänar också mer pengar idag än vad man gjorde tidigare i samma ålder, vilket vi kan se i vår inkomststatistik. Konsumenter har därmed ekonomiska möjligheter att finansiera sina nya köpbeteenden. Vi kan också se att svenska bolån ökat stadigt under flera år. Under 2015 ökade den samlade bolånevolymen med 8 procent. De grundläggande faktorerna, lågt byggande, hög efterfrågan, låga räntor och inflyttning till storstäderna, som ligger bakom prisuppgången är fortsatt oförändrad. Skärpta krav på bolånehandläggare Jag vill passa på attslå ett extra slag för de nya EU-reglerna som skärper kraven på bolåneinstitutet och på landets 10 000 bolånehandläggare. Bolånehandläggare bör redan nu börja förbererda sig inför Swedsecs kommande licensieringstest, ett bra ställe att göra det på är hos UCBS.