Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard brinner för att göra det komplicerade enkelt och det bästa han vet är aha-upplevelser hos sina kursdeltagare. Han håller kreditkurser och skriver nyhetsbrev till UCs kunder sedan två år tillbaka. Richard har varit kundansvarig i bank och har hållit tusentals möten med kreditkunder. När han inte är på UC kan du säkert träffa på honom ute i skog och mark. Eller så filar han på sin italienska. Här skriver han om vår utbildningsverksamhet, delar med sig av sin kunskap inom krediter och skriver om aktuella ämnen inom branschen.

Osäkerheten i oreviderade bokslut – viktiga insikter från UC-dagen i Malmö och Göteborg

Två av årets absoluta höjdpunkter är att besöka Malmö och Göteborg i syfte att genomföra vårens två UC-dagar. Efter två fantastiska dagar tänkte jag här sammanfatta några av mina viktigaste slutsatser från mitt pass kring läget för de svenska företagen. Sammanfattningsvis visar data att svenska bolag mår allt bättre. Företag säljer mer och tjänar mer pengar samtidigt som allt färre hamnar hos Kronofogden. Härlig utveckling! Förutom det pratade vi en hel del om ämnen som osäkerheten i oreviderade bokslut, bolag som utnyttjar luckor i systemet och nya varningssignaler som kan hjälpa dig att upptäcka och förhindra kreditbedrägerier. Högre risk i bolag som olovligt avsäger sig revisor Aktiebolag kan avsäga sig revisor om de har uppfyllt minst två av nedanstående tre kriterier de senaste två åren: - Max 3 miljoner i omsättning - Max 1,5 miljoner i balansomslutning - Max 3 anställda Men vilken instans följer upp detta och vad händer om man bryter mot reglerna? Svaret är att det inte finns någon som har till uppgift att följa upp regelefterlevnaden. Det finns inte heller några sanktioner mot företag som bryter mot reglerna. Vi har noterat ett ökat antal bolag som saknarrevisor trots att de inte uppfyller villkoren. Vi har även undersökt risknivåerna inom denna grupp och funnit en högre risk för obestånd. Detta är viktig information vid kreditgivning eftersom det kan vara en förvarning om en osund verksamhet. I våra upplysningar varnar vi för denna typ av företag med varningstext på första sidan samt under bokslutsinformationen. Det finns ytterligare två nya varningstexter som uppmärksammar oss på aktiebolag som inte är registrerade för skatter och avgifter trots att det finns anställd personal och/eller aktiv verksamhet enligt årsredovisningen. Genom att jämföra uppgifter som företaget har uppgett i bokslutet med uppgifter från SCB eller Skatteverket kan man upptäcka och förebygga kreditbedrägerier. Och det varnar vi för i företagsupplysningen med hjälp av varningstexterna. Att avstå från revisor är särskilt populärt bland nystartade bolag där åtta av tio verkar utan revisor. Och här märker vi allt fler bokslut med dåligt kvalitet. Det är bolag som aldrig har anlitat revisor och som har tydliga kunskapsluckor vad gäller redovisningsreglerna. Vi följer utvecklingen och jag kommer skriva mer om det i bloggen framöver. Har ni ytterligare frågor och funderingar går det givetvis bra att maila mig. Håll också utkik efter information om höstens UC-dag i Stockholm, den får ni inte missa!

Kreditåret 2016 – tre starka trender

2015 var ett bra år för svensk ekonomi. I alla fall om vi ser till hur svenska företag mår. Färre konkurser, högre andel kreditvärdiga företag och en ökad utlåning till privatpersoner är några faktorer som utmärker förra året. Men vad kan vi förvänta oss av 2016? Så såg kreditåret ut 2015 Svenska företag mår allt bättre. Vi såg under 2015 en ökning av andelen aktiebolag i UCs två bästa riskklasser och en minskning i de tre övriga. Eftersom riskklassen är en sammanvägning av en mängd olika riskfaktorer är det en bra värdemätare på hur svenska företag mår. Anmärkningarna sjönk och konkurserna minskade. På privatsidan såg vi en fortsatt ökning av bolånevolymerna. Under 2015 ökade volymerna med 7,4 procent. Även blancoutlåningen ökade till privatpersoner under året. Konjunkturen fortsätter att vara mycket stark vilket gynnar företag och privatpersoner. Tre starka trender vi kan se 2016 Konkurserna fortsätter minska Företagskonkurserna i Sverige minskade med åtta procent för helåret 2015. Sammantaget visade konkursstatistiken från UC på en ökande stabilitet bland svenska företag. Bäst utveckling har byggindustrin. Det är mycket som talar för att trenden med färre konkurser kommer att hålla i sig under 2016, vilket siffrornagällande årets första kvartal bekräftar. Vi ser ett även fortsatt lågt ränteläge och en trend med allt starkare svenska företag. Företagen säljer mer och tjänar mer pengar Omsättning och resultat ökar hos företagen. Totalt fakturerar aktiebolagen för 7300 miljarder enligt senast tillgängliga bokslut mot 6900 miljarder året innan, en ökning med fem procent. Enligt företagen själva kommer omsättningen att fortsätta att öka under 2016. Trenden med ökade vinster har hållit i sig sedan hösten 2013 och allt tyder på att den kommer att fortsätta under 2016. Konsumtionskreditmarknaden växer Vi har gått från beteendet att man sparar ihop till en vara innan man handlar till att betala den i efterskott. Det blir allt vanligare att man betalar semesterresan när man kommer hem snarare än att man betalar den innan man åker. Det blir också allt vanligare att handla på avbetalning. De krediterna ökade med 3,5 procent förra året. Vi ser också att vi är allt yngre när vi börjar handla på kredit. Till exempel finansierar vi mobiltelefoner när vi fyller 18 år i form av en avbetalning på 24 eller 36 månader. Unga personer tjänar också mer pengar idag än vad man gjorde tidigare i samma ålder, vilket vi kan se i vår inkomststatistik. Konsumenter har därmed ekonomiska möjligheter att finansiera sina nya köpbeteenden. Vi kan också se att svenska bolån ökat stadigt under flera år. Under 2015 ökade den samlade bolånevolymen med 8 procent. De grundläggande faktorerna, lågt byggande, hög efterfrågan, låga räntor och inflyttning till storstäderna, som ligger bakom prisuppgången är fortsatt oförändrad. Skärpta krav på bolånehandläggare Jag vill passa på attslå ett extra slag för de nya EU-reglerna som skärper kraven på bolåneinstitutet och på landets 10 000 bolånehandläggare. Bolånehandläggare bör redan nu börja förbererda sig inför Swedsecs kommande licensieringstest, ett bra ställe att göra det på är hos UCBS.

De fem bästa tipsen för att undvika kundförluster på nya kunder

De allra flesta företag är seriösa verksamheter som det går alldeles ypperligt att göra affärer med. Men så har vi det fåtal som inte kommer att betala; antingen för att de inte är kreditvärdiga eller för att de har oseriösa ägare. Det senare fenomenet är något som har ökat de senaste åren. Vad kan man som företagare tänka på när man gör affärer med nya affärsbekanta? Och vilka är varningssignalerna? Det får du svar på här. 1. Se upp för målvakter Den organiserade brottsligheten använder sig ofta av målvakter eller bulvaner som företrädare. I seriösa småbolag så är det den formella företrädaren, det vill säga vd eller ägare, som för bolagets talan. Och dessa har så gott som alltid branschkunskap, vilket bulvaner och målvakter sällan har. Kan den du möter inte svara på dina frågor är det en stark varningssignal. Bulvaner tenderar också att sitta i flera styrelser i företag som inte har ett inbördes naturligt samband. Det kan vara flera bolag på olika adresser och med olika verksamheter exempelvis. En oerfaren styrelseledamot med mycket låg inkomst är en annan varningssignal. En bulvan har också ofta betalningsanmärkningar och kanske även konkurser bakom sig. 2. Oseriösa styrelser Har bolaget haft många styrelseförändringar under kort tid är det en signal att ta på allvar eftersom det är ett mönster som avviker från det normala. Det brukar inte se ut så. Varför byts styrelsemedlemmarna ut så frekvent? Om styrelsemedlemmarna är mycket unga eller för den delen mycket gamla kan det också vara en signal att undersöka. Det är ovanligt med 18-åringar i bolagsstyrelser, normalt har man i unga år begränsad erfarenhet av företagande. Ett annat fenomen att se upp med är firmatecknare med generalfullmakt. Eftersom de ofta inte sitter i bolagets styrelse försöker de undgå radarn och hoppas att de inte ska bli kontrollerade av dig. 3. Företag med högre risk När en bedragare använder företagsformen som brottsverktyg försöker de att designa det så att det ska se kreditvärdigt ut. Omsättning och resultat ska se bra ut och det ska vara registrerat för moms och i övrigt se helt och rent ut. Det kan också vara ett köpt bolag med fina resultat där styrelsen byts ut. Typiskt sett är ett påhittat bolag av den här typen inte så enkelt att få kontakt med. Det saknas ofta en bra hemsida, en verksamhetsadress och marknadsföring av verksamheten. Har bolaget bara en boxadress eller en c/o-adress är det tecken på att bolaget vill hålla sig dolt. Om bolaget har haft en blygsam utveckling och sedan plötsligt expanderat inför en upphandling kan det vara tecken på att bolaget är oseriöst. En annan vanlig varningssignal är att företaget kan möta dina behov mycket snabbt, speciellt med bemanning. Då handlar det ofta om delvis illegal arbetskraft. Oseriösa företag har ofta korta tidshorisonter och kan leverera på kort tid. 4. Kontrollera företagets uppgifter En sak som är enkelt att kontrollera är när webbadressen är skapad. Det gör du enkelt på domainbigdata.com. Här kan du se om webbadressen nyligen är registrerad. Om företaget hävdar att de har funnits länge får du då motstridiga signaler. Stämmer namnet med domänen? I kreditupplysningen ser du om bolaget är registrerat för F-skattsedel och moms. Om bolaget enligt reglerna måste ha en revisor och ändå inte har det, ser du det i vår företagsupplysning. Svårare är det att kontrollera företagets årsredovisning, då det går att förfalska dessa. Däremot kan du alltid ställa detaljfrågor om årsredovisningens poster. Är de förfalskade kan de vara svåra att förklara för bolagets företrädare! 5. Utländska koncerner Det finns även skäl att vara försiktig med utlandsregistrerade företag. Det finns många exempel på utlandsregistrerade företag som har byggprojekt i Sverige som enda verksamhet. Hela affärsidén går ut på att använda billig arbetskraft och det kan vara svårt att genomskåda utan detaljkunskap inom EU-lagstiftning och arbetsrättsregler. Behöver du mer hjälp? Vill du veta mer om hur vi på UC kan hjälpa dej? Hör av dig till sales@uc.se