Richard Damberg

f.d. Utbildare och kreditexpert

Varför vi inte får stänga ute småföretagarna från kreditmarknaden

Vi får inte stänga ute småföretagarna från kreditmarknaden. Men en skärpning av regler och tillsyn behövs! Vi måste kunna lita på boksluten. Vi på UC har skrivit mycket om bedrägerier det senaste året. Vi ser hur lätt det är för kriminella att använda företag för att lura till sig pengar. Senast visade HD och sydsvenskan hur lätt det är att kapa ett företag. Falska årsredovisningar blåser upp bedrägeriföretag. Det är bara att kopiera ett bokslut, ändra namn och skicka in till bolagsverket. I dagsläget är det få fall, men problemet verkar öka. Många bedrägerier upptäcks först efter konkursen. Då kan skulderna vara stora och de ansvariga har gått upp i rök. Röster höjs för att Bolagsverket ska få ett ändrat uppdrag och bli en kontrollinstans precis som Skatteverket är idag. Andra förslag har kommit upp på bordet exempelvis att innan styrelseföreträdare ändras så ska de godkännas av den föregående i styrelsen et cetera. Vi på UC har fått frågan hur vi kan visa en riskklass för bolag utan revisor. För UC är inte bokslutsinformation den enda informationskällan utan vi tar in en mängd annan information. Att inte visa riskklass på den stora majoriteten av Sveriges aktiebolag vore inte rätt väg att gå. Men i slutändan är det kreditgivaren som gör bedömningen om de ska ge en kredit eller inte. Och vi vet att oron bland kreditgivarna ökar i samma takt som bedrägerierna. För att möta utvecklingen har UC tagit fram en tjänst för att upptäcka bedrägerier,UC detekt. Den letar efter signaler som kan identifiera bedrägeririsk hos ett företag. Vi testade den på alla konkursade aktiebolag under mars månad. Var fjärde bolag fastnade i kontrollen. Bedrägeriutvecklingen är oroande. Det är viktigt att kreditmarknaden inte stängs för mindre företag utan revisor av rädsla för bedrägerier. Den stora majoriteten av företag i Sverige är små verksamheter och de allra flesta har ingen revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Och en revisor är ingen garanti för att inte ett bedrägeri ska genomföras; de tittar ju på siffrorna först i efterhand.

Se upp för bedragarna

I somras fick jag ett samtal från Indien på min jobbtelefon. Det var Microsofts supportavdelning som hade upptäckt konstiga mejl från min dator och ville därför gärna hjälpa mig att undersöka saken. Om de bara fick koppla upp sig mot min dator så skulle snart problemet vara avklarat. Men det var inte Microsoft som ringde. Jag hade råkat ut för ett bedrägeriförsök. Digitaliseringen och tillgången till information har gjort att bedrägerierna har ökat lavinartat de senaste åren och det kan i princip drabba vem som helst. Det gäller att vara på sin vakt, för om du drabbas finns liten hjälp att få från samhället. Din polisanmälan är viktig, men den leder sällan till åtal och ännu mer sällan till att du får tillbaka dina pengar. Det vanliga är att polisen lägger ned ärendet. Inte ens om du vet vem som har utsatt dig för ett lurendrejeri kan du vara säker på att få rätt. Polisens internrevisorer kom nyligen med svidande kritik mot hur polisen utreder bedrägeribrott. Bristfälliga utredningar, nedläggning av ärenden på oklar grund och avsaknad av polisiär erfarenhet bland utredarna var några av rapportens slutsatser. Det är inga småsummor vi blir blåsta på.Nu i mars gjordes en enkät bland de privatpersoner som anmält ID-stöld till UC. Det visade sig att snittbeloppet på beställda varor eller lån som gjorts i en annans namn var på 52 000 kronor. Det måste vara mycket obehagligt att upptäcka att någon har beställt så många och dyra saker i ens eget namn. Vilka summor Sveriges företag blir av med vågar jag inte gissa. De flesta företag vill inte berätta offentligt om de bedrägerier de råkat ut för. När det gäller företag så följer vi på UC konkursade aktiebolag för att se om vi kan hitta tecken på bedrägeri. I mars fick vi indikation på att så många som vart fjärde bolag i konkurs skulle kunna ha använts i bedrägligt syfte. De som vill lura oss är dedikerade. De har som heltidssysselsättning att hitta upplägg som kan ge reda pengar. Den som vill, kan lätt kartlägga en person med fri tillgänglig myndighetsdata och det vi delar på sociala medier. Då kan bedrägeriförsöken lätt bli mer avancerade. Som vanligt gäller det att ha lite sunt förnuft. Låter något för bra för att vara sant är det ofta det också! Samtalet jag fick från Indien var ganska lätt att genomskåda. Hoppas bara att nästa bedrägeriförsök blir lika lätt. Läs om Jesper som fick sin identitet kapad.

Var tionde konkurs misstänks för bedrägeri

Januari månad innebar ett trendbrott för konkursstatistiken. Efter månader av nedgång steg konkurserna i januari med 24 procent jämfört med samma månad föregående år. Vi har tittat närmare på vilka företag som har gått i konkurs samt om det finns fog för oro. Vart fjärde bolag yngre än tre år Sammanlagt gick 417 aktiebolag i konkurs. Bortsett från de tio största konkurserna är majoriteten av konkursbolagen relativt små bolag, tre år eller yngre (registreringsdatum 2013-2016). Många konkurser men små kreditförluster Majoriteten av bolagen som gick i konkurs hade få eller inga frågor hos UC. Det vill säga låg kreditaktivitet. De flesta av bolagen saknade betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. Kreditgivare och leverantörer klarade sig med andra ord undan kreditförlusterna trots stigande konkurssiffror. Vi tolkar ökningen snarare som en utrensning av väldigt små bolag med begränsad verksamhet. Se upp för bolag med Riskklass I Det är framförallt bolag som tidigare varit inaktiva (Riskklass I) och som återupptagit verksamheten för att senare hamna i konkurs som hade höga skuldsaldon. Antal inaktiva bolag i konkurs i januari: 20 stycken Genomsnittlig skuldsaldo: 324 000 kronor Högsta skuldsaldo: 3 197 817 kronor 10 procent misstänkta bedrägerier enligt UC Detekt Bland de konkursade bolag som inte ingår i gruppen ”väldigt små bolag med begränsad verksamhet” finns en betydande andel som ser ut att agera utifrån ett bedrägligt beteende. I vår analys ser vi att 40 bolag skulle ha fastnat i UC Detekt innan konkursen var ett faktum, vilket innebär att vi hade rekommenderat fördjupad granskning av bolagen. Just de som fastnade i vår bedrägerimall hade omsättning på upp till 12 miljoner kronor, frågor, anmärkningar och skuldsaldo. De var i hög grad aktiva. Här kan du läsa mer om UC Detekt Är du intresserad av att lära dig mer om arbetet med att motverka bedrägerier? Då kan jag rekommendera vår nya utbildning, mer om den här!

Svårare att få betalningsanmärkning framöver

I förra veckan fattade regeringen beslut om lagrådsremiss som syftar till att minska risken för en privatperson att drabbas av en betalningsanmärkning på grund av en skuld som han eller hon inte känner till. Detta gäller allmänna mål (A-mål) det vill säga krav från stat eller en kommun som lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige har fått kännedom om betalningskravet. Lagförslaget innebär att Kronofogden måste informera den betalningsskyldige om betalningskravet. Om personen betalar skulden i samband med det avskrivs ärendet och personen kan inte tillskrivas en betalningsanmärkning. Beslutet om lagändring är ett steg i rätt riktning som både balanserar behovet av tillgång till tillförlitlig kreditupplysningsinformation samtidigt som förslaget stärker den enskildes personliga integritet. Anmärkning från E-mål väger tyngre än A-mål Informationen om A-mål är ytterst relevant i samband med kreditbedömningar som signalerar att det föreligger någon form av betalningsoförmåga eller bristande betalningsvilja. Enligt nedanstående diagram hade 4,2 procent av svenska privatpersoner per januari 2017 en anmärkning från A-mål medan 5,7 procent hade en anmärkning från enskilda mål (E-mål, krav från privat fordringsägare). UCs statistik visar att förekomsten av betalningsanmärkningar som kommer från E-mål har ännu större relevans än A-mål när det gäller att förutsäga ytterligare framtida betalningsproblem. Kreditgivare tillskriver redan idag E-mål större betydelse än A-mål vid kreditbedömningar. Efter denna lagändring kommer A-mål att anses än mer rättvisande och tillförlitliga än i nuläget. Att hanteringen av A-mål och E-mål blir mer likriktad och att betydelsen av ett A-mål stärks är positivt. Den enskildes integritet är viktig för UC och vi anser att denna ändring stärker den personliga integriteten utan att i någon större omfattning försvåra för kreditgivare att genomföra ansvarsfulla kreditbedömningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Uppdaterad 2019-02-12

Vår företagsanpassade utbildning ger Wasa Kredit konkurrensfördelar

Jag har fått äran att de senare åren hjälpa Wasa Kredit med deras företagsanpassade utbildningar inom kreditbedömning På finansbolaget Wasa Kredit ser man de 240 medarbetarnas kompetens som sin viktigaste tillgång. För att alla ska kunna fatta kloka och snabba beslut får medarbetarna gå en heldagsutbildning i kreditbedömning som UC har skräddarsytt efter Wasa Kredits behov. De anställda får på så sätt samma plattform att stå på, vilket leder till bättre kundservice och säkrare, lönsammare kreditbeslut. Finansbranschen befinner sig i ständig utveckling – en utveckling som drivs av skärpta krav från tillsynsmyndigheter och kundernas föränderliga behov. Wasa Kredit behöver trygga att deras medarbetare alltid har den kompetens som krävs för att ta korrekta kreditbeslut och att ge kunderna en service utöver det vanliga. Våra företagsanpassade utbildningar ger en ökad förståelse för den bakomliggande informationen i upplysningarna så att handläggarna kan tolka upplysningen optimalt. Utbildningen ger också kredithandläggarna verktyg för att motivera sina beslut utåt mot kund men också internt. Det leder till att kursdeltagarna kan fatta trygga beslut även i de fall som hamnar inom gråzonen. Ta gärna del av vår nya film, där Marie Ågren, utbildningsansvarig på Wasa Kredit delar med sig av sina erfarenheter av att samarbeta med oss.