Richard Damberg

f.d. Utbildare och kreditexpert

Tre signaler på att din kund kan vara på väg mot konkurs

Coronapandemin slår hårt mot företagen och konkurserna ökar. UCs senaste analys visar att det finns tre viktiga signaler som utmärker bolag som är på väg att gå i konkurs. Studien omfattar 2 500 bolag som gått i konkurs under de senaste tolv månaderna och de bevakningssignaler UC har varnat för i sina bevakningstjänster. Den visar att den övervägande delen av de konkursade bolagen hade en eller flera varningssignaler före konkursen: Förändring av riskklassen hos UCEn vanlig signal på att ett bolag är på väg in i konkurs är att UCs riskklass försämras. Riskklasserna är utformade så att det förmår att uppfatta och varna innan företaget hamnar på obestånd, det väger samman en mängd olika varningssignaler och blir på så vis ett effektivt verktyg. Verktyget fångar också upp företagets styrelsemedlemmars betalningsanmärkningar och företagets kopplingar till andra företag på obestånd bland mycket annat. Av alla bevakningssignaler UC skickade ut om de här företagen i studien tre månader innan konkursen var ett faktum, handlade 20 procent om förändrad riskklass. Skuldsaldo hos KronofogdemyndighetenEn annan vanlig signal är information om att företaget eller dess styrelseledamöter har ett nytt eller förändrat skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. I fyra företag av 10 i studien fanns ett nytt eller förändrat skuldsaldo tre månader före konkursen. Här är det snarare så att magkänslan säger att fler företag borde ha ett skuldsaldo, men så är alltså inte fallet. Men det kan se annorlunda ut i din kundstock. Bland de konkursade bolagen i vår analys ingår också sådana som inte har någon verksamhet och då är de heller inte kunder hos er. Ett nytt eller förändrat skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är en allvarlig varningssignal som de flesta företag bevakar idag. Ansökan om betalningsföreläggandeEn varningssignal som förekommer i 30 procent av fallen är att bolaget har fått en ansökan om betalningsföreläggande eller ett utslag om betalningsföreläggande. Det innebär ofta att ett bolag inte har fått betalt för sin faktura och därför vänt sig till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Just nu har Kronofogdemyndigheten stora köer vilket kan innebära att den här signalen dröjer jämfört med normalläget. Varför är dessa varningssignaler viktiga och vad kan du göra? När företag får ekonomiska problem så går det oftast fort, speciellt när det är likviditeten som drabbas. För att minimera skadan för ditt företag är det viktigt att agera snabbt och proaktivt mot era befintliga kunder. Då är det värdefullt att habevakningstjänstersom signalerar när allvarliga saker inträffar. Vi på UC kan även hjälpa till med analyser över vilka bevakningshändelser som är viktiga just för ditt bolag. ”Den här studien visar att många företag gör rätt i att se över sina policyregler. Det finns signaler som är mycket viktigare än andra. Med en optimerad uppsättning av varningssignaler får du en effektiv varningsapparat utan att du drunknar i information. Det är annars det vanligaste felet man gör, man får så mycket data att det är svårt att agera”.” Det säger Mats Stenberg, analytiker på UC. Anpassa kreditstrategin När kreditförlusterna börjar öka så bör man se över sina rutiner och verktyg för kreditprövning av nya kunder. Några aktörer resonerar till och med så att de vill öka antalet nya kunder när kreditförlusterna går upp. Det för att hålla nere kreditförlustnivån i förhållande till den totala portföljen. Samtidigt vill ingen ta över någon annans problemkunder. Här kan UC hjälpa dig och ditt företag med analyser för att ge faktaunderlag till eventuellt anpassade policyregler och hur ni skall använda våra scoremodeller. Det gäller både för företags- och privatkunder. Läs mer här. Vissa branscher är mer utsatta än andra UC studie är gjord på ett par branscher med högre risk. Det som förenar branscherna är låga marginaler och många mindre företag utan stora ägare i ryggen. Det går att göra affärer i de här branscherna också, men med försiktighet och gärna större krav på eget kapital och kreditvärdighet. Partihandel Detaljhandel Transport Hotell och logi Restaurang och catering Resebyråer

Detta händer när någon tar en kreditupplysning på dig

Som privatperson kan det vara svårt att förstå varför kreditupplysningar finns. Och vad händer egentligen om man får en betalningsanmärkning? Ett hållbart ekonomiskt samhälle är viktigt. I Sverige har vi ett väl fungerande kreditsystem. En hög nivå av öppenhet och transparens innebär att vi som medborgare enkelt kan byta bank eller ta kontakt med en ny kreditgivare om vi vill. Den här öppenheten och transparensen möjliggörs genom just kreditupplysningen och av att alla i kreditsystemet har tillgång till samma information. Vi har förmånen att ha tillgång till väldigt mycket information här i Sverige, och våra scoremodeller har förfinats under drygt 40 års tid. Vilket innebär att vi har ett av världens mest träffsäkra scoresystem. Vår uppgift är att sammanställa och tillhandahålla finansiell information om alla privatpersoner och företag i Sverige. Så länge man har koll på sin egen privatekonomi så behöver inte kopian på kreditupplysningen vara skrämmande. Men hur fungerar det om man får en betalningsanmärkning? Betalningsanmärkning inte kvar för evigt Att få en betalningsanmärkning som privatperson kan vara mycket frustrerande eftersom det riskerar att sätta käppar i hjulet för en rad andra ekonomiska ärenden i vardagen. Men det behöver inte betyda att världen går under. En betalningsanmärkning kan vara jobbig, men man får komma ihåg att den försvinner efter tre år. I kreditupplysningen framgår det vilken typ av betalningsanmärkning du har, och du kan få ett bra kreditscore ändå. Vissa kreditgivare, som till exempel banker, lånar i regel inte ut pengar till folk med betalningsanmärkningar, men ibland går det att göra undantag beroende på vad det är för betalningsanmärkning. Det är alltid upp till banken eller annan kreditgivare att fatta beslutet – vi på UC har bara skyldighet att visa all information i kreditupplysningen. Koll på privatekonomin UC har ett viktigt samhällsansvar genom att bidra till att medborgare undviker överskuldsättning och tar hand om sin privatekonomi. Ett bra tips är att logga in på minuc.se och beställa en rapport om dig själv. Då ser du exakt vad som finns registrerat och vad du har för kreditvärdighet. Vi har också tagit fram en egen tjänst, Kreditkollen, där du kan följa ditt score och få tips på hur du kan förbättra din privatekonomi. Här finns även svaren på de vanligaste frågorna vi får om upplysningar och anmärkningar.

Relationen med kunden är nu viktigare än någonsin

Det nya Coronaviruset drabbar tyvärr många av oss – både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. När vi snabbt tvingats vänja oss vid tanken och sen skapat nya rutiner både när detgäller privatliv och arbetsliv så kommer nästa utmaning: våra kunder. Kanske kommer dina kunder att höra av sig och fråga om anstånd med betalningar? Eller så kommer betalningen att utebli? Vi behöver nu alla hjälpas åt och vara förberedda för diverse olika scenarion. Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter när det gäller hur du som företagare enklare kan hantera en eventuell ekonomisk svacka. Därför delar jag här med mig av åtta tips till dig som företagare att tänka på i osäkra tider. Tips till dig som företagare 1. Se upp för bedragare Osäkra tider kan tyvärr utnyttjas av bedragare. De kartlägger företag och fiskar efter information för att utnyttja det stressade läge som har uppstått på många arbetsplatser. Se till att du och dina medarbetare löpande lyfter frågan. Bedragare kommer att utge sig för att vara någon med auktoritet; det kan vara vd, säkerhetschef eller någon från banken. Något som kommer att öka är falskmejl om skatteåterbäring, där avsändaren försöker få tag i företagets kontouppgifter. Är det bråttom eller låter för bra för att vara sant; stanna upp och tänk efter. Säkerställ även att ni bevakar aktuella företagshänder i ert eget bolag, för att minska risken att någon försöker göra ändringar för att därefter begå brott. 2. Ställ krav Om du accepterar en sen betalning så ställ gärna också krav på information. Gå igenom kundens situation tillsammans. Kom överens om en tydlig plan med betalningar med datum. När kommer det en betalning och vad är det som gör att de kan betala i nästa vecka och inte idag? Tydlighet bygger förtroende från båda parter. 3. Samla in information Genom att exempelvis ta en kreditupplysning kan du kontrollera om kunden har fått betalningsanmärkningar. Om kunden ligger efter med betalningar, fråga efter resultaträkningen så långt det är bokfört med jämna mellanrum. Då får du snabbt veta hur försäljningen ser ut hos din kund och kan också lättare diskutera med din kund om framtiden. 4. Skär i kostnaderna – agera Just nu ser vi tyvärr att antal varsel ökar i hotell- och i restaurangbranschen. Se över alla kostnader i företaget. Ta också kontakt med din företagsbank och prata om ditt läge. De uppskattar öppenhet och det stärker förtroendet för dig. Har du amorteringslån så kan du be om amorteringsfrihet för att stärka din kassa. Det kommer att bedömas individuellt men det är alltid bättre att ta upp frågan i tid. 5. Kartlägg dina riskkunder Identifiera dina riskkunder. De finns antagligen i riskbranscher som restaurang, hotell, researrangörer, viss tillverkande industri, eventsektorn, bygg, åkerier och detaljhandeln (med undantag för livsmedel som har haft ett uppsving de senaste veckorna.) De här branscherna hade högre risk redan tidigare. Andra utsatta kunder är de som har haft låga marginaler under lång tid trots långvarig högkonjunktur och som inte har en buffert. Gå igenom dem du har störst affärsrisk med. 6. Kommunikation är a och o. Förtroende är ditt viktigaste kapital i dessa tider av osäkerhet. Var öppen och ärlig med anställda, kunder, leverantörer och finansiärer. Se till att alla på ditt företag som hanterar kunder gör det med empati och öppenhet. Det är nu relationen prövas och dina kunder kommer att minnas hur du hanterar dem under lång tid framöver. Din förmåga att lyssna på kunderna är avgörande för förtroendet framåt. 7. Din kunds förmåga avgörande Regeringen har lanserat ett krispaket som bland annat innehåller ett anstånd med att betala skatt och lättare att skära i lönekostnaderna. Det kommer att vara avgörande för många företag. Men det kommer inte att vara tillräckligt. Din kunds sätt att hantera en eventuell kris kommer att vara avgörande. Många kommer att ha svårt att agera när det gäller kostnadsbesparingar och det skiftar från företag till företag hur mycket kapital ägarna kan skjuta in i företaget om det behövs. 8. Löpande uppföljning viktigare än någonsin Följ upp kontinuerligt och uppdatera dig löpande om din kunds finansiella situation. Om du vill automatisera din bevakning av dina kunder kan du använda vår tjänst UC Direkt. Där kan du förutom att ta en kreditupplysning skapa en bevakning av dina kunder. Då får du snabbt veta om de har fått en ny betalningsanmärkning eller ett nytt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Jag hoppas detta gav dig några bra tips på vägen. Behöver du hjälp eller tips? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi finns här för dig. /Richard

Vad är syftet med en kreditupplysning?

Att få en kreditupplysningskopia hemskickad eller i sin digitala brevlåda kan för många kännas olustigt. Men faktum är att den fyller ett viktigt syfte. Här berättar vi mer om kreditupplysningen och varför den finns. I Sverige tycker vi ofta att det är lite läskigt att prata om pengar. Partitillhörighet och lönenivå är saker vi gärna håller för oss själva, medan vi kan vara betydligt mer frispråkiga med ämnen som personer i andra länder höjer på ögonbrynen åt. Men något vi ska vara stolta över är att vi har ett ganska transparent och överskådligt system för finansiell information i Sverige, och ett exempel på detta är kreditupplysningen. Trots att det formella pappret kan kännas skrämmande finns det en hel del fördelar med kreditupplysningen som verktyg. Kreditupplysningen är en sammanställning över en persons ekonomi och visar bland annat deklarerade inkomster, om det finns betalningsanmärkningar samt hur många krediter och andra förfrågningar det finns på personen. Informationen använder banken eller finansbolaget som underlag för sin kredit, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är vi på UC som bestämmer om någon ska få ett lån eller en kredit, det gör banken eller finansbolaget i fråga. Kreditupplysningen har framförallt har två funktioner. Dels handlar det om att skydda kreditgivaren – alltså banken, arbetsgivaren, hyresvärden, biluthyraren eller någon annan – från kreditförluster och onödig risk. Dels är syftet att skydda individen och minska risken för att personen i fråga överskuldsätter sig och får ekonomiska problem. Ett sätt att bygga tillit Kreditupplysningen regleras av kreditupplysningslagen för att kreditsystemet ska fungera väl. I grund och botten handlar det om att på ett enkelt sätt skapa tillit mellan varandra. Här har vi en fördel kontra andra länder där kreditsystemen fungerar annorlunda. I Sverige har vi tillgång till mycket information i våra kreditupplysningar. Det gör att bankerna har lättare att lita på låntagaren. Finns det något att vara orolig över? Vi skickar alltid en kopia på kreditupplysningen hem till privatpersoner så fort någon begärt en ny kreditupplysning. Enligt kreditupplysningslagen måste det dock finnas ett legitimt skäl att ta en kreditupplysning på en privatperson. Det betyder att inte vem som helst kan ta en kreditupplysning på någon. Man bör dock vara uppmärksam och alltid öppna kuverten eller gå in i sin digitala brevlåda när man får en kreditupplysningskopia. Framförallt är det viktigt att du hör av dig till oss på UC ifall något skulle ha blivit fel bland de uppgifter vi inhämtat från någon myndighet, exempelvis Skatteverket. Och om man inte känns vid kreditansökan kan man alltid fråga den som ansökt vad ärendet gäller. ID-stölder förekommer, så det skadar inte att vara uppmärksam på vem som beställt kreditupplysningen.

Vi kan hjälpa dig undvika de nya bedrägerierna

Bedrägerierna ökar både mot företag och privatpersoner. Digitaliseringen har inneburit att det är lättare att luras när kreditprocesser har blivit allt mer automatiserade. Vi har alla, både myndigheter och näringsliv ett ansvar att motverka bedrägerier. Lån till spökpersoner Media har nu senast rapporterat om utlåning till ”spökpersoner” som sedan försvinner helt spårlöst när lånet ska amorteras. I flera fall har de inkomstuppgifter i miljonklassen med anställningsintyg som är helt igenom förfalskade. Dessutom är de bara skrivna på en adress på pappret, för de här personerna går inte att få tag på. Utan korrekt adress blir det omöjligt att kräva igen pengarna. Var tredje bolag bedrägligt Våra undersökningar studier visar att ungefär vart tredje bolag i konkurs visar ett oseriöst eller bedrägligt beteende. ID-stölderna ökar. Myndigheter och företag ligger efter brottslingarna som ständigt hittar nya sätt att luras. Det finns hjälp att få Vi på UC utvecklar hela tiden nya tjänster för att motverka brottslighet. Vi har flera nya tjänster som hjälper dig som långivare att stoppa bedrägeriförsök. Vi har en ny tjänst för att förhindra utlåning till påhittade personer och en annan ny tjänst för att verifiera inkomst. Hör av dig så berättar vi mer om den. Detta gör vi bara till befintliga kunder vi känner väl. Den här tjänsten är för bra för att avslöja för fel personer. Kontakta oss! Vill du utbilda dig och bli bättre på att undvika drabbas av bedrägerier, gå vår kurs.