Företagets ansvar handlar om både kvalitet och hållbarhet

2024-06-20

Tiden är förbi när kvalitet enbart handlade om att skapa rätt produkter, och tjänster, på rätt sätt. De senaste åren har kvalitetsbegreppet vidgats. Idag förväntas företag och organisationer att bidra till samhällsnytta i termer av både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Tidigare under våren intervjuades jag av Kvalitetsmagasinet just med fokus på hur de olika dimensionerna av hållbarhet har blivit allt mer integrerade i kvalitetsbegreppet. Jag tänkte passa på att lyfta ut några exempel från artikeln som handlar om vår egen verksamhet och den resa vi gjort på UC.

Centralt i vårt kvalitetsarbete på UC har såklart alltid varit att skapa värde för dem som vår verksamhet direkt är till för. Men i det ingår också att bidra till att skapa nytta för samhället i stort, utanför den närmaste kretsen av betalande kunder. För oss handlar det dels om att alltid ha kundens behov i fokus med krav på processer, säkerhet och leverans, men också hur vi kan bidra till en sund marknad genom att förebygga att unga inte hamnar i en tidig skuldspiral.

Skuldspiralen hos unga drabbar både individen, samhället och företagen

Konkret handlar det om olika satsningar som vi gör för att bidra till att minska överskuldsättningen i samhället, framför allt med fokus på den yngre generationen. Enligt Kronofogden ökade medianskulden från 2011 till 2021 bland unga män med 36 procent, medan den har ökat med 102 procent bland unga kvinnor.

Ökningen beror delvis på att unga vuxna i dag skuldsätter sig med större belopp till följd av dyra konsumtionslån. Små konsumtionslån kan snabbt växa till ansenliga belopp som i sin tur leder till betalningsanmärkningar och förelägganden. Det innebär en tragedi för individen och en kostnad för samhälle och företag, på både kort och längre sikt.

Genom att arbeta för att minska överskuldsättningen minskar vi också de finansiella riskerna för våra kunder. På så sätt knyts de ekonomiska, miljömässiga och sociala målen samman och skapar grund för en hållbar utveckling. På så vis ser vi att vi att vi tar ansvar utifrån den påverkan vi har på den finansiella marknaden och ökar kvaliteten i de tjänster vi erbjuder. 

Kunskapsnivån om att ta lån är för låg

För att minska risken för både individen och marknaden ser vi det som en del i vårt uppdrag att arbeta förebyggande med att sprida information och kunskap om vad lån- och kreditgivning innebär.

Lån kan vara nödvändiga i vissa situationer men utmaningen är att många unga vuxna idag saknar tillräcklig kunskap för att kunna bedöma riskerna med ett lån. Särskilt då många av villkoren står med finstilt text som är både svår att se och förstå.

Därför satsar vi på olika samarbeten med olika aktörer som vänder sig direkt till unga i sin verksamhet såsom ekonomi- och utbildningsappen Gimi, Fryshuset och Alkompis som publicerar våra utbildande artiklar på flera språk.

Våra kundservicemedarbetare är de stora hjältarna

Också våra kundservicemedarbetare spelar en avgörande roll och är en viktig informationskanal, ofta den viktigaste av dem alla, för att informera utsatta personer om lån och risker. Våra nordiska bolag i koncernen hanterar tillsammans upp emot 20 000 förfrågningar per månad! Det handlar framför allt om frågor från privatpersoner som behöver hjälp med att hantera olika privatekonomiska situationer. Våra kundservicemedarbetare är riktiga hjältar!

ESG data är nyckeln framåt för våra kunder

Vid det här laget har nog ingen missat den viktiga roll som hållbarhetsdata kommer att ha i framtidens affärsbeslut. Långivning är en sådan process där hållbarhets- eller så kallad ESG-data (environmental, social, governance) kommer att spela en allt viktigare roll. På UC ser vi att vi har ett viktigt uppdrag att leda marknaden från ansvarsfull långivning mot hållbar långivning.

För en tid sedan publicerades en undersökning av Fair Finance Guide som visade på hur de fem största svenska bankerna genom sin utlåning bidrog till dubbelt så mycket utsläpp som Sverige som nation. Det innebär att det numera inte räcker för långivarna att ta hänsyn till finansiella risker, utan de behöver även ta hänsyn till hållbarhetsrisker. Och med EU-direktivet CSRD och taxonomiförordningen har ESG-data blivit hårdvaluta för bolagens riskanalyser. ESG-data är ett spännande strategiskt tillväxtområde för oss och vi kan redan leverera unika tjänster inom klimatriskanalys på marknaden.

Genom att ta ansvar också för effekterna av våra tjänster har vi vidgat synen på vad kvalitet innebär för oss som bolag, och det värde vi kan skapa för våra kunder. På så sätt knyter vi samman de ekonomiska, miljömässiga och sociala målen och skapar en grund för hållbar utveckling både för våra kunder, UC och omvärlden i stort.

Läs mer om UCs tjänster inom ESG eller riskminimering och compliance.

Karin Arrenfeldt

PR-ansvarig och hållbarhetsstrateg

Karin har mångårig erfarenhet inom hållbarhetsstrategi, redovisning och kommunikation, och har en karriär bakom sig både inom näringslivet och ideell sektor. Hon drivs av att hitta synergier i värdeskapande för både företag och samhället. I rollen som PR ansvarig och hållbarhetsstrateg på UC och Enento driver hon förändring genom kommunikation och partnerskap. På fritiden ägnar hon sig åt resor och långa hundpromenader.