Hur jämställda är svenska bolag?

2020-03-06

Den här tiden på året aktualiseras frågan om jämställdhet då det är internationella kvinnodagen på söndag den 8 mars. En viktig dag för mig och alla andra kvinnor där man belyser jämställdhet för kvinnor men även en dag för reflektion över hur jämställt det är för andra grupper i samhället. Om man tittar på Sverige, hur jämställda är vi egentligen? Och hur ser det ut mer specifikt när det kommer till företagen?

Inför internationella kvinnodagen har vi på UC sammanställt statistik över andelen kvinnor som är representerade i svenska bolagsstyrelser. Och det är ingen upplyftande läsning, endast var femte bolag i Sverige har en kvinnlig styrelserepresentant. Detta oavsett storlek på bolaget.

Utvecklingen går långsamt

Utvecklingen med jämställdhet går långsamt. Man skulle kunna tro att statistiken beror på att Sverige har många små företag där både vd och styrelse är samma person, och att män därför skulle vara överrepresenterade. Men så är inte fallet, det är färre kvinnor i bolagsstyrelser även i stora företag.

Vissa branscher mer jämställda än andra

Men det skiljer sig mellan branscherna och i några branscher ser statistiken bättre ut. Sämst är det inom industri/tillverkning samt handel, reparation och transport där det är minst andel kvinnor i styrelsen. Bäst är det inom vård och utbildning samt serviceverksamhet där man har högst andel kvinnor i styrelsen.

De här siffrorna är inte helt oväntade men det är ändå dyster läsning som pekar på att vi har mycket kvar att göra vad det gäller jämlikhet. Jag är helt övertygad om att mångfald inom svenska bolagsstyrelser vore bra inte bara för affären utan för samhället i stort. 

Önskar er en fin internationell kvinnodag! Till nästa år ser vi till att siffrorna har förbättrats, eller hur?

/Emma

 

Så här ser det ut i svenska aktiebolag

Andel kvinnor i styrelsen

 

Om vd är kvinna:

77,5%

Om vd är man:

9,0%

Totalt:

20,6%

Fördelat på omsättning (tkr)

 

0-499

21,2%

500-49999

20,6%

>50000

18,6%

Fördelat per bransch

 

Industri/tillverkning

11,7%

Handel, reparation, transport

18,8%

Hotell och restaurang

26,0%

Tjänsteverksamhet

21,5%

Vård och utbildning

39,8%

Kultur, nöje och fritid

26,8%

Annan serviceverksamhet

52,9%

 

Om statistiken:
UC och Allabolag har sammanställt data från 441 003 aktiebolag i Sverige. Företag som inte har omsättning i senaste bokslutet samt företag som saknar uppgift om vd:n är man eller kvinna är exkluderade från statistiken. Handelsbolag, enskilda firmor och kommanditbolag är inte heller medräknat i statistiken. Länk till allabolag.se