Vi lanserar GDPR hjälpen

2019-11-27

Dataskyddsförordningen GDPR kan vara krånglig och är, eller kanske bör vara, ett dåligt samvete för många företag. Kännedomen om lagen är hög i Sverige. Samtidigt är många företag fortfarande inte så väl insatta i vad den innebär. Men nu finns det hjälp att få när vi lanserar GDPR hjälpen! 

I Sverige har Integritetsskyddsmyndigheten än så länge bara utdömt en sanktionsavgift. I Europa är siffran mycket högre, minst 113 viten har hittills utdömts och de berör allt från små till mycket stora företag. Eftersom GDPR ska tolkas lika i hela EU är fler viten i Sverige att vänta. De som inte anpassar sin verksamhet riskerar att drabbas.

Behöver du hjälp?

UC har tillsammans med sina kunder tagit fram GDPR hjälpen, en lättanvänd molntjänst som tar dig ett viktigt steg på vägen mot att uppfylla lagkraven. I tjänsten hanterar du dina kundregister tryggt och säkert samtidigt som de blir åtkomliga vart du än befinner dig.

Du får också verktyg för att informera de som finns registrerade hos er om den personuppgiftbehandling som sker och vilka rättigheter de har.

Spara tid

De registrerade kan ha rätt att få ta del av sina uppgifter, begära rättelse och radering eller ladda ner sina uppgifter på fil. Använder du GDPR hjälpen kan de registrerade göra detta själva genom att logga in till tjänsten med BankID eller engångslösenord. Du sparar tid och behöver bara godkänna ändringarna. Samtidigt får du en högre kvalitet på informationen i dina register.

Integration till CRM och hjälp på vägen

Har du en CRM-lösning kan den integreras med GDPR hjälpen för att hålla informationen uppdaterad. Annars kan GDPR hjälpen fungera som ett enklare CRM-system.

Dataskyddsförordningen innehåller fler delar att förhålla sig till. Till exempel på vilken laglig grund personuppgifter hanteras, till vilket ändamål och hur länge uppgifter sparas. Här ger GDPR hjälpen vägledning med nyttig information och hänvisningar.

Äntligen vår tur

GDPR hjälpen togs initialt fram av vårt systerbolag i Finland för att hjälpa små- och medelstora företag att förstå och hantera dataskyddsförordningen. Tjänsten har använts av våra kunder på den Finska marknaden sedan förordningen trädde i kraft. Nu har vi utvecklat den vidare, och det är äntligen vår tur i Sverige att få ett välbehövligt och kostnadseffektivt stöd i att efterleva lagen.

Lycka till med ditt GDPR-arbete!