Vilken nytta har egentligen kreditupplysningar?

2016-12-21

Vi som kredit- och affärsinformationsföretag möts ofta av frågor om vår verksamhet när det kommer till nyttoaspekten och människors integritet. Det kan tyckas utmanande att vi i Sverige har en lagstiftning som möjliggör för affärs- och kreditinformationsföretag att skapa relativt stora databaser med information samtidigt som vi vill minimerar riskerna för kränkningar av en individs integritet. Därför tänkte jag här ta tillfället i akt att beskriva hur vi ser på detta utifrån nyttoaspekten. 

Medborgarens behov

Hur enskilda individer ser på integritet varierar kraftigt i dagens samhälle. Vår bransch samlar in mycket information samtidigt som vi har tydliga regler som styr vad och hur vi kan agera. Som medborgare ställs vi alla inför önskemål, som till exempel;

  • Jag vill gärna kunna förverkliga mina egna drömmar genom att skaffa nytt boende, skaffa båt, bil eller göra en resa. Jag behöver hjälp att finansiera dessa drömmar
  • Jag vill att så många som möjligt ska få förverkliga sina drömmar till så låg kostnad det går
  • Jag vill inte att personer i samhället ska hamna överskuldsatta hos kronofogden
  • Jag vill att så många i Sverige som möjligt ska få arbete
  • Jag vill ha en tillväxt i vårt samhälle som leder till ökade intäkter som i sin tur kan investeras i samhällsnyttiga tjänster 

Känner du igen dig? Tänker du på samma sätt?

Att skapa tillväxt innebär att vi alla måste våga fatta beslut, våga investera eller våga starta nya företag. En mycket viktig faktor här är tillgången till relevant information - och det är här vi som affärs- och kreditinformationsföretag kommer in. 

Tillgång till relevant information

Det finns tyvärr få enskilda informationsposter som kan förklara ett företags eller en privatpersons kreditvärdighet eller förmåga att klara av ett lån. Istället handlar det om att bedöma en helhet och att tolka information utifrån en aktuella situation. Ju mer relevant information som finns desto mer korrekta kreditbeslut kan kreditgivare ta, vilket leder till att fler personer får kredit till bra villkor, vilket leder till att färre personer blir överskuldsatta.

Vår roll är att hjälpa kredittagare, kreditgivare och samhället att skapa möjligheter för tillväxt och samtidigt undvika att skapa skuldfällor för personer som inte har möjligheter att klara av sin skuldsättning.

 

Uppdaterad 2019-04-08