Tre tips för att minska risken för bedrägerier

2016-05-23

Vi har under en lång period märkt att finansiella bedrägerier ökar i den globala och digitala världen. För att motverka detta har det kommit ett beslut på att alla medlemsstater i EU har två år på sig att införa ett centralt, digitalt, register med information över aktieägarna i aktiebolag. Syftet är framförallt att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet.

 Det är nämligen så att om en aktiebok inte är korrekt eller om aktiebreven är på vift kan det leda till stora problem, inte minst vid försäljning av bolaget. Detta eftersom aktiebrev är en värdehandling och ett bevis på att man är ägare av företaget. Det är viktigt att känna till att det är styrelsens ansvar att aktieboken är korrekt och uppdaterad och kan uppvisas på begäran. 

Här är mina tre tips till dig för att skydda dina aktiebrev:

1) Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev

2) Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev

3) Använd en digital aktiebokstjänst, till exempel UC Aktiebok

Tjänsten Digital Aktiebok är en produkt utvecklad av oss på UC, men kommer nu till sommaren börja säljas och förmedlas via Fortnox, och kommer finnas tillgänglig via deras programvara. Här kan du läsa mer om vårt samarbete! 

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Åke Dahlqvist

Chef analys och affärstöd

Åke började arbeta på UC för drygt 20 år sedan. Han har under åren arbetat som affärsområdeschef för flera av UCs affärsområden och har där skaffat sig en gedigen kunskap om betydelsen av att tillhandahålla information på ett sätt som är till nytta för samhällsutvecklingen. Åke sitter i UCs koncernledning och innehar för närvarande en tjänst som chef för UCs Affärsstöd vilket bl.a. inbegriper kontakter med myndigheter, UCs källor, kunder och samarbetsorganisationer.