Tre tips för att minska risken för bedrägerier

2016-05-23

Vi har under en lång period märkt att finansiella bedrägerier ökar i den globala och digitala världen. För att motverka detta har det kommit ett beslut på att alla medlemsstater i EU har två år på sig att införa ett centralt, digitalt, register med information över aktieägarna i aktiebolag. Syftet är framförallt att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet.

Det är nämligen så att om en aktiebok inte är korrekt eller om aktiebreven är på vift kan det leda till stora problem, inte minst vid försäljning av bolaget. Detta eftersom aktiebrev är en värdehandling och ett bevis på att man är ägare av företaget. Det är viktigt att känna till att det är styrelsens ansvar att aktieboken är korrekt och uppdaterad och kan uppvisas på begäran. 

Här är mina tre tips till dig för att skydda dina aktiebrev:

1) Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev

2) Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev

3) Använd en digital aktiebokstjänst

Här kan du läsa mer om bedrägerier och vad du kan göra för att undvika dem.

Uppdaterad 2019-04-08