Justitiedepartementet följer UC:s linje rörande dataskyddsförordningen

2017-06-28

Vi har idag fått ta del av förslaget från justitiedepartementet avseende ”En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar” DS 2017:26.

Det man kan konstatera är att lagstiftarens ambition är att Kreditupplysningslagen även i fortsättningen, så långt som möjligt, ska stå i en liknande relation till dataskyddsförordningen som lagen hittills gjort till personuppgiftslagen. Även Kreditupplysningslagens struktur ska behållas. Detta ligger i linje med vad UC tidigare framfört och det är glädjande att se att förslaget ligger i linje med vad vi ser som en bra lösning för Sverige.

Nu har vi 173 sidor att ta oss an och analysera och vi kommer givetvis att skyndsamt gå igenom förslaget för att kunna komma med mer detaljerad information kring hur detta kan påverka våra kunder, vår verksamhet men givetvis även alla registrerade.

Åke Dahlqvist
Chef Affärsstöd

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Så här behandlar vi information om dig

Åke Dahlqvist

Expert analys och compliance

Åke började arbeta på UC för drygt 20 år sedan. Han har under åren arbetat som affärsområdeschef för flera av UCs affärsområden och har där skaffat sig en gedigen kunskap om betydelsen av att tillhandahålla information på ett sätt som är till nytta för samhällsutvecklingen. Åke är vår expert inom analys, GDPR och compliance och bloggar här om dessa ämnen.