Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Justitiedepartementet följer UC:s linje rörande dataskyddsförordningen

2017-06-28

Vi har idag fått ta del av förslaget från justitiedepartementet avseende ”En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar” DS 2017:26.

Det man kan konstatera är att lagstiftarens ambition är att Kreditupplysningslagen även i fortsättningen, så långt som möjligt, ska stå i en liknande relation till dataskyddsförordningen som lagen hittills gjort till personuppgiftslagen. Även Kreditupplysningslagens struktur ska behållas. Detta ligger i linje med vad UC tidigare framfört och det är glädjande att se att förslaget ligger i linje med vad vi ser som en bra lösning för Sverige.

Nu har vi 173 sidor att ta oss an och analysera och vi kommer givetvis att skyndsamt gå igenom förslaget för att kunna komma med mer detaljerad information kring hur detta kan påverka våra kunder, vår verksamhet men givetvis även alla registrerade.

Åke Dahlqvist
Chef Affärsstöd