Åke Dahlqvist

Expert analys och compliance

Åke började arbeta på UC för drygt 20 år sedan. Han har under åren arbetat som affärsområdeschef för flera av UCs affärsområden och har där skaffat sig en gedigen kunskap om betydelsen av att tillhandahålla information på ett sätt som är till nytta för samhällsutvecklingen. Åke är vår expert inom analys, GDPR och compliance och bloggar här om dessa ämnen.

Vilken nytta har egentligen kreditupplysningar?

Vi som kredit- och affärsinformationsföretag möts ofta av frågor om vår verksamhet när det kommer till nyttoaspekten och människors integritet. Det kan tyckas utmanande att vi i Sverige har en lagstiftning som möjliggör för affärs- och kreditinformationsföretag att skapa relativt stora databaser med information samtidigt som vi vill minimerar riskerna för kränkningar av en individs integritet. Därför tänkte jag här ta tillfället i akt att beskriva hur vi ser på detta utifrån nyttoaspekten. Medborgarens behov Hur enskilda individer ser på integritet varierar kraftigt i dagens samhälle. Vår bransch samlar in mycket information samtidigt som vi har tydliga regler som styr vad och hur vi kan agera. Som medborgare ställs vi alla inför önskemål, som till exempel; Jag vill gärna kunna förverkliga mina egna drömmar genom att skaffa nytt boende, skaffa båt, bil eller göra en resa. Jag behöver hjälp att finansiera dessa drömmar Jag vill att så många som möjligt ska få förverkliga sina drömmar till så låg kostnad det går Jag vill inte att personer i samhället ska hamna överskuldsatta hos kronofogden Jag vill att så många i Sverige som möjligt ska få arbete Jag vill ha en tillväxt i vårt samhälle som leder till ökade intäkter som i sin tur kan investeras i samhällsnyttiga tjänster Känner du igen dig? Tänker du på samma sätt? Att skapa tillväxt innebär att vi alla måste våga fatta beslut, våga investera eller våga starta nya företag. En mycket viktig faktor här är tillgången till relevant information - och det är här vi som affärs- och kreditinformationsföretag kommer in. Tillgång till relevant information Det finns tyvärr få enskilda informationsposter som kan förklara ett företags eller en privatpersons kreditvärdighet eller förmåga att klara av ett lån. Istället handlar det om att bedöma en helhet och att tolka information utifrån en aktuella situation. Ju mer relevant information som finns desto mer korrekta kreditbeslut kan kreditgivare ta, vilket leder till att fler personer får kredit till bra villkor, vilket leder till att färre personer blir överskuldsatta. Vår roll är att hjälpa kredittagare, kreditgivare och samhället att skapa möjligheter för tillväxt och samtidigt undvika att skapa skuldfällor för personer som inte har möjligheter att klara av sin skuldsättning. Uppdaterad 2019-04-08

Ringer låneförmedlare på uppdrag av UC

Vi blir ibland kontaktade av personer som har blivit uppringda av telefonförsäljare från låneförmedlarföretag som i samtalet uppger att de ringer på uppdrag eller i samarbete med UC för att sänka räntan på befintliga lån. Jag villhär förklara hur det egentligen ligger till. Först vill jag klargöra att en låneförmedlare aldrig kontaktar konsumenter på uppdrag av eller i samarbete med UC. Den kontakten är helt och hållet kopplad till låneförmedlarens verksamhet. Låt mig börja med att beskriva vad en låneförmedlares verksamhet i korthet går ut på. Syftet med låneförmedling är att förmedla nya lån eller erbjuda refinansiering av befintliga lån genom att låta flera av Sveriges ledande banker konkurrera om att få dig som kund. Detta för att du som konsument ska få ett så bra erbjudande som möjligt utan att själv behöva ta kontakt med respektive banker. Vi på UC har goda relationer och bra dialog med medparten av Sveriges låneförmedlare och nedan tänkte jag kortfattat beskriva vilka tjänster vi levererar till denna snabbt växande bransch. När en konsument väljer att anlita en låneförmedlare så levererar UC kreditinformation för att låneförmedlaren ska kunna bedöma återbetalningsförmågan på den sökande konsumenten. Det här är en väldigt viktigt del i en låneprocess för att undvika överskuldsättning i samhället. Kreditupplysningar som levereras till respektive låneförmedlare från UC genererar ett brev från oss till dig som konsument. I brevet kan du utläsa vilken kreditinformation vi delgivit respektive låneförmedlare. UC har utvecklat en tjänst som hjälper låneförmedlare att arbeta effektivt. Tjänsten utgår från att du som konsument har ett kreditbehov och UCs låneförmedlarlösning hanterar detta som en och samma kreditförfrågan även om ansökan bedöms av flera kreditgivare. Så, för att reda ut två vanliga missförstånd: ”Låneförmedlare ringer på uppdrag av UC eller i samarbete med UC”Det är inte sant. Låneförmedlare köper kreditinformation från UC och använder en av våra lösningar som hanterar antal förfrågningar kopplade till våra kreditupplysningar. Låneförmedlaren ringer inte på uppdrag av UC och/eller inte i samarbete med UC. Initiativet att kontakta dig som konsument är helt och hållet låneförmedlarens. ”Låneförmedlare ringer för att de har fått uppgifter från UC om dig och dina eventuella banklån”Vi lämnar aldrig ut kreditinformation i kontaktsyfte. I vårt erbjudande som handlar om att hjälpa företag hitta, lära känna och utveckla sina kundrelationer bistår vi med adressregister. Vissa låneförmedlare köper denna tjänst från UC Marknadsinformation. I adressregisterna finns aldrig någon kreditinformation utan endast kontaktuppgifter i form av telefonnummer och/eller adress. Om du inte önskar att bli kontaktad av företag via brev eller telefon rekommenderar vi att du beställer NIX för dina nummer och/eller adresser. Nixning gör du enklast på nixtelefon.org. Alla företag som köper marknadsinformation från UC är skyldiga att respektera Nix. Vi ser mycket allvarligt på att UCs namn och varumärke missbrukas i dessa sammanhang. Även låneförmedlarna själva har strikta regler gällande detta. Lånförmedlarna genomför ett stort antal samtal varje vecka och för att lättare kunna följa upp samtal där det påståtts att man ringer på uppdrag av eller i samarbete med UC så underlättar det om vi får veta vilket företag som ringde, vilken tidpunkt och från vilket nummer.Du kan få hjälp genom att maila info@uc.se, eller genom att ringa vår kundservice på telefon 08-670 90 00. Rapportera telefonsamtal från låneförmedlareFör att kunna följa upp samtal där det påståtts att man ringer på uppdrag av eller i samarbete med UC så underlättar det om vi får så utförlig information som möjligt från dig. Tack! Uppdaterad 2019-04-08

ID-kapningar ett växande problem

I förra veckan kommunicerade vi på UC AB vår årliga bedrägeriundersökning. Den visar att antalet registrerade bedrägerispärrar hos oss har ökat med 300 procent de fem senaste åren. I kombination med detta kan vi även se att antalet ID-kapningar fortsätter att öka, nu är siffran uppe i 85000. Det är med andra ord fler anmälda ID-kapningar än anmälda cykelstölder! ID-kapningar omsätter också mångmiljardbelopp – 2015 omsatte detta fenomen 5,5 miljarder SEK. Läs hela undersökningen i vårt pressrum Hur ID-smart är du? Testa här, det tar bara någon minut! Sju åtgärder för att minska risken att bli utsatt för ID-kapning Sätt lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post och komma över personliga uppgifter, tex personuppgifter och koder. Ska du vara bortrest en längre tid bör du be en vän eller granne att tömma brevlådan regelbundet, alternativt lagra din post hos Posten. Kasta inte personlig information i soporna eller pappersinsamlingen. Skylta inte på nätet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter mfl). Håll koll på informationen i din egen kreditupplysning.Med i UC ID-Skydd får du varnings-sms och kan du snabbt upptäcka om någon annan använder din identitet. Läs mer om UC ID-Skydd här Håll koll på ditt kontoutdrag och följ upp konstiga transaktioner och kontakta din bank omedelbart om något ser konstigt ut. Var rädd om din plånbok och värdehandlingar. Har du förlorat eller blivit bestulen på dina id-handlingar, gör en förlustanmälan hos UC på tel: 0900-101 20 30 (samtalet kostar 95 kr). Läs mer om förlustanmälan här Har du blivit utsatt för kreditbedrägeri, kontakta UC omedelbart och spärra ditt personnummer med en Bedrägerispärr och polisanmäl händelsen. Läs mer om bedrägerispärr här Uppdaterad 2019-08-29