Åke Dahlqvist

Expert analys och compliance

Åke började arbeta på UC för drygt 20 år sedan. Han har under åren arbetat som affärsområdeschef för flera av UCs affärsområden och har där skaffat sig en gedigen kunskap om betydelsen av att tillhandahålla information på ett sätt som är till nytta för samhällsutvecklingen. Åke är vår expert inom analys, GDPR och compliance och bloggar här om dessa ämnen.

Ett förslag som är bra för Sverige

Innan semestern skrev jag om att förslaget avseende anpassning av Kreditupplysningslagen till dataskyddsförordningen hade landat i våra knän, en perfekt läsning för regniga dagar under sommaren. Efter att ha läst igenom förslaget så är frågan då, vad tycker vi? Vi har givetvis ägnat mycket tid åt att läsa och utvärdera förslaget och jag kan inte undvika att med viss glädje konstatera att utredningens förslag i stora drag följer den skrivelse som vi skickade till justitiedepartementet förra hösten.Det finns givetvis några delar i förslaget som vi tycker kan förtydligas och förbättras vilket vi kommer att framföra i vårt kommande remissvar men på det stora hela tycker vi förslaget är bra för Sverige och alla som sätter värde på en väl fungerande marknad för kreditgivning. Stärks skyddet för invididen och vem gynnas? Utredningens inställning är att kreditupplysningslagen även fortsättningsvis kommer att betraktas som ett viktigt allmänt intresse för Sverige och att kreditupplysningslagen bör reglera frågor som är av särskild betydelse för kreditupplysningsverksamhet i den mån dataskyddsförordningen tillåter. Förutsatt att förslaget inte ändras på viktiga punkter så innebär det bl.a. att UC även fortsättningsvis kommer att ha tillgång till information från våra källor. Kreditupplysningslagen har sedan den infördes i början av 1970-talet fungerat utmärkt. Till skillnad från många andra länder i Europa har vi sedan länge haft en reglerad och rättssäker lagstiftning där integritetsskyddet har vägt mycket tungt. Att en Europeisk förordning som syftar till att stärka skyddet av personinformation för alla i hela Europa nu samverkar med en nationell lag med samma syfte tycker jag stärker skyddet för individen än tvärt om. En ickefungerande marknad får konsekvenser Ett kreditupplysningsföretags roll är att hjälpa kredittagare, kreditgivare och samhället att skapa möjligheter för tillväxt och samtidigt undvika att skapa skuldfällor för personer som inte har möjligheter att klara av sin skuldsättning. Vi möts ibland av kommentarer att det spelar väl ingen roll om en kreditgivare/bank drabbas av kreditförluster, eller att ett företag inte får betalt för sina varor, eller att skuldsanering är en fråga för andra och det berör inte mig men när man tänker efter så får det givetvis konsekvenser för oss alla.Mer om detta en annan gång! Vi följer givetvis utvecklingen nära samtidigt som vi kommer att fortsätta vårt ständiga arbete med att säkerställa att vår behandling av personinformation sker på ett säkert och korrekt sätt. Vill du diskutera mer kring GDPR och vad det innebär för dig som företagare eller privatperson? Tveka inte att höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här på sidan! HälsningarÅke

UC och EU:s nya dataskyddsförordning GDPR

Efter att för första gången i början på 2010-talet hört talas om de tankar som fanns hos EU-kommissionen kring en ny integritetslagstiftning är vi nu ett år ifrån att den nya förordningen träder i kraft. Jag har å UCs vägnar följt detta arbete både nationellt och internationellt, vilket har inneburit många resor, samtal och 100-tals lästa dokument. Jag har träffat den kommissionär som initierade arbetet, Viviane Reding, tjänstemän på kommissionen, parlamentariker i Bryssel, branschkollegor runt om i Europa men även en lång rad intressenter på hemmaplan som våra kunder, intresseföreningar, Integritetsskyddsmyndigheten, Justitiedepartementet och så vidare, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra kunder och för UC att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Vad vet vi idag? Vi vet att förordningen är beslutad och börjar gälla från den 25 maj 2018. Samtidigt så lämnar förordningen utrymme för nationella kompletteringar i vissa delar. Arbetet med att komplettera förordningen drivs intensivt från justitiedepartementet men tidspressen blir uppenbar när alla förutsättningarna inte är klara, ens ett år innan förordningen träder i kraft. Den 12 maj 2017 fick vi se förslaget till ny Dataskyddslag som ska komplettera förordningen i nationell rätt och som nu ska ut på remiss, men vi har ännu inte fått ta del av förslagen kring särlagstiftningar och hur dessa förhåller sig till förordningen och bland dessa finns exempelvis Kreditupplysningslagen, en utav de lagar UC svarar under. Vad gör UC för att leva upp till kraven? UC har alltid - och kommer alltid - prioritera integritet högt och vår kreditupplysningslag i Sverige innehåller en lång rad integritetsskyddande regler och detsamma gäller personuppgiftslagen. Vi är med andra ord inte främmande för detta utan det ligger redan nära vår verksamhet. Men samtidigt så sätter Dataskyddsförordningen ribban på en mycket hög nivå vilket gör att vi, trots att alla förutsättningar inte är klara, arbetar intensivt med att säkerställa att all vår behandling av personinformation är, eller kommer att vara, i linje med förordningen när den träder i kraft nästa år. Vi har i praktiken arbetat med denna lagstiftning sedan början av 2010-talet men nu har arbetet gått in i en ny genomförandefas även om vi tyvärr fortfarande saknar viktiga legala pusselbitar. Vad gör UC konkret? Vi följer givetvis lagstiftningsarbetet nära både nationellt och internationellt då många tolkningar och riktlinjer ännu är otydliga. Samtidigt har vi sedan i höstas startat ett omfattande program där vår vd, koncernledning och styrgrupp tydligt har prioriterat detta arbete. Vi har redan startat en rad delprojekt som inkluderar att stort antal personer på UC. I vissa fall är den legala grunden tydlig och i andra fall driver vi arbetet så långt det går i väntan på justitiedepartementets kommande förslag. Hur påverkar detta vår behandling av personuppgifter? UC har som mål att alltid ligga i framkant när det gäller att utveckla produkter och tjänster för att underlätta för ansvarsfulla kreditbeslut vilket gynnar både kreditgivare och kredittagare och detta blir ännu viktigare framöver. En viktig förutsättning för en fortsatt proaktiv utveckling av produkter och tjänster är att vi förhåller oss på ett ansvarsfullt sätt till förordningen och det är ett av de viktigaste skälen till att vi arbetar så intensivt med att säkerställa en optimal anpassning till förordningen. Alla ni som är kunder eller leverantörer till UC har säkerligen era utmaningar och vi kommer att mötas i diskussioner kring en rad frågor kopplat till förordningen. GDPR är något vi ser fram emot då denna förändring rätt hanterad kommer att föra med sig en rad möjligheter för alla inblandade från kreditgivare, tjänsteleverantörer men givetvis även för alla dom vars personinformation behandlas. /Åke Dahlqvist Uppdaterad 2019-02-11

ID-kapningar är ett kostsamt problem

Förra veckan presenterade UC resultatet av vår undersökning rörande ID-kapningar och bedrägerier. Jag kan inte låta bli att slås av hur stora belopp det handlar om och hur många människor som drabbas av dessa brott. Enligt Polisen anmäldes över 120 000 ID-kapningar år 2016, vilket är en markant ökning från föregående år. Enligt vår undersökning var snittbeloppet per bedrägeri hela 52 000 kronor år 2016. Det innebär att ID kapningar förra året omsatte drygt 6,3 miljarder kronor. Vi blir alla mer digitala och bedrägerierna avser främst näthandel, telefonabonnemang och köp via postorder. Hela riket är drabbat även om storstadsregionerna fortfarande är mest drabbade. Därtill ser vi en tydlig ökning även inom andra län i Sverige. Bedrägerispärr – en enkel säkerhetsåtgärd Det jag slås av när jag ser statistiken är att av dessa drygt 120 000 ID-kapningar som anmäldes till Polisen var det färre än 10 % som valde att lägga en bedrägerispärr hos kreditupplysningsföretagen. Det är idag mycket snabbt och enkelt att lägga en spärr – helt utan kostnad. Inom branschen har vi även ett samarbete som gör att man endast behöver spärra sig hos ett bolag som därefter informerar de övriga. En enkel och helt kostnadsfri säkerhetsåtgärd som väldigt många inte har utnyttjat. Här kan du läsa mer om hur bedrägerispärren fungerar Agera snabbt med ID-Skydd Jag har, som många andra, valt att ha ett separat ID-Skydd. Givetvis kan man inte helt skydda sig från bedrägerier, men det gäller att upptäcka händelsen så fort som möjligt för att därigenom minimera, eller i vissa fall helt förhindra, bedrägeriförsöket. Vi på UC har realtidsuppdateringar avseende information om att någon tagit en kreditupplysning på dig, vilket ger utmärkta möjligheter att agera om det skulle vara så att frågeställaren är okänd för dig. Med tanke på att nästan hälften av de drabbade upptäckte bedrägeriet när de fick en kopia av kreditupplysningen stärker det oss att det är en viktig faktor att informationen når ut snabbt. Vi har även i vår undersökning valt att fråga personer som drabbats av en ID-stöld om dessa personer, förutsatt att de haft ID skydd, skulle upptäckt bedrägeriet redan inom 24 timmar och så gott som samtliga svarade ja på den frågan. Läs mer om vårt ID-Skydd här Tips på smart ID-hantering Vi är många som arbetar för att motverka ID-stölder; Polisen, myndigheter, vi på UC med flera. Samtidigt är det svårt att komma till rätta med problematiken. Så det är även upp till oss privatpersoner att för vårt eget bästa försöka agera så smart som möjligt. Några enkla tips är: Öka din medvetenhet (tänk på att personnummer är en värdehandling när du använder det i olika sammanhang) Spärra din adress hos Skatteverket med hjälp av Bank-ID. Den möjligheten finns även hos Svensk Adressändring som har lanserat en tjänst som gör det möjligt att sätta en spärr på den postadressen och även där med hjälp av Bank-ID. Lås din brevlåda Skaffa en bevakningstjänst, läs mer här På minuc.se hittar du fler tips Hur ID-smart är du? Testa här, det tar bara någon minut! Här kan du ta del av vår undersökning Uppdaterad 2020-01-30