Åke Dahlqvist

Chef analys och affärstöd

Åke började arbeta på UC för drygt 20 år sedan. Han har under åren arbetat som affärsområdeschef för flera av UCs affärsområden och har där skaffat sig en gedigen kunskap om betydelsen av att tillhandahålla information på ett sätt som är till nytta för samhällsutvecklingen. Åke sitter i UCs koncernledning och innehar för närvarande en tjänst som chef för UCs Affärsstöd vilket bl.a. inbegriper kontakter med myndigheter, UCs källor, kunder och samarbetsorganisationer.

ID-kapningar är ett kostsamt problem

Igår presenterade UC resultatet av vår undersökning rörande ID-kapningar och bedrägerier. Jag kan inte låta bli att slås av hur stora belopp det handlar om och hur många människor som drabbas av dessa brott. Enligt Polisen anmäldes över 120 000 ID-kapningar år 2016, vilket är en markant ökning från föregående år. Enligt vår undersökning var snittbeloppet per bedrägeri hela 52 000 kronor år 2016. Det innebär att ID kapningar förra året omsatte drygt 6,3 miljarder kronor. Vi blir alla mer digitala och bedrägerierna avser främst näthandel, telefonabonnemang och köp via postorder. Hela riket är drabbat även om storstadsregionerna fortfarande är mest drabbade. Därtill ser vi en tydlig ökning även inom andra län i Sverige. Bedrägerispärr – en enkel säkerhetsåtgärd Det jag slås av när jag ser statistiken är att av dessa drygt 120 000 ID-kapningar som anmäldes till Polisen var det färre än 10 % som valde att lägga en bedrägerispärr hos kreditupplysningsföretagen. Det är idag mycket snabbt och enkelt att lägga en spärr – helt utan kostnad. Inom branschen har vi även ett samarbete som gör att man endast behöver spärra sig hos ett bolag som därefter informerar de övriga. En enkel och helt kostnadsfri säkerhetsåtgärd som väldigt många inte har utnyttjat. Här kan du läsa mer om hur bedrägerispärren fungerar Agera snabbt med ID-Skydd Jag har, som många andra, valt att ha ett separat ID-Skydd. Givetvis kan man inte helt skydda sig från bedrägerier, men det gäller att upptäcka händelsen så fort som möjligt för att därigenom minimera, eller i vissa fall helt förhindra, bedrägeriförsöket. Vi på UC har realtidsuppdateringar avseende information om att någon tagit en kreditupplysning på dig, vilket ger utmärkta möjligheter att agera om det skulle vara så att frågeställaren är okänd för dig. Med tanke på att nästan hälften av de drabbade upptäckte bedrägeriet när de fick en kopia av kreditupplysningen stärker det oss att det är en viktig faktor att informationen når ut snabbt. Vi har även i vår undersökning valt att fråga personer som drabbats av en ID-stöld om dessa personer, förutsatt att de haft ID skydd, skulle upptäckt bedrägeriet redan inom 24 timmar och så gott som samtliga svarade ja på den frågan. Läs mer om vårt ID-Skydd här Tips på smart ID-hantering Vi är många som arbetar för att motverka ID-stölder; Polisen, myndigheter, vi på UC med flera. Samtidigt är det svårt att komma till rätta med problematiken. Så det är även upp till oss privatpersoner att för vårt eget bästa försöka agera så smart som möjligt. Några enkla tips är: Öka din medvetenhet (tänk på att personnummer är en värdehandling när du använder det i olika sammanhang) Spärra din adress hos Skatteverket med hjälp av Bank-ID. Den möjligheten finns även hos Svensk Adressändring som har lanserat en tjänst som gör det möjligt att sätta en spärr på den postadressen och även där med hjälp av Bank-ID. Lås din brevlåda Skaffa en bevakningstjänst, läs mer här På minuc.se hittar du fler tips Här kan du ta del av vår undersökning

Vilken nytta har egentligen kreditupplysningar?

Vi som kredit- och affärsinformationsföretag möts ofta av frågor om vår verksamhet när det kommer till nyttoaspekten och människors integritet. Det kan tyckas utmanande att vi i Sverige har en lagstiftning som möjliggör för affärs- och kreditinformationsföretag att skapa relativt stora databaser med information samtidigt som vi vill minimerar riskerna för kränkningar av en individs integritet. Därför tänkte jag här ta tillfället i akt att beskriva hur vi ser på detta utifrån nyttoaspekten. Medborgarens behov Hur enskilda individer ser på integritet varierar kraftigt i dagens samhälle. Vår bransch samlar in mycket information samtidigt som vi har tydliga regler som styr vad och hur vi kan agera. Som medborgare ställs vi alla inför önskemål, som till exempel; Jag vill gärna kunna förverkliga mina egna drömmar genom att skaffa nytt boende, skaffa båt, bil eller göra en resa. Jag behöver hjälp att finansiera dessa drömmar Jag vill att så många som möjligt ska få förverkliga sina drömmar till så låg kostnad det går Jag vill inte att personer i samhället ska hamna överskuldsatta hos kronofogden Jag vill att så många i Sverige som möjligt ska få arbete Jag vill ha en tillväxt i vårt samhälle som leder till ökade intäkter som i sin tur kan investeras i samhällsnyttiga tjänster Känner du igen dig? Tänker du på samma sätt? Att skapa tillväxt innebär att vi alla måste våga fatta beslut, våga investera eller våga starta nya företag. En mycket viktig faktor här är tillgången till relevant information - och det är här vi som affärs- och kreditinformationsföretag kommer in. Tillgång till relevant information Det finns tyvärr få enskilda informationsposter som kan förklara ett företags eller en privatpersons kreditvärdighet eller förmåga att klara av ett lån. Istället handlar det om att bedöma en helhet och att tolka information utifrån en aktuella situation. Ju mer relevant information som finns desto mer korrekta kreditbeslut kan kreditgivare ta, vilket leder till att fler personer får kredit till bra villkor, vilket leder till att färre personer blir överskuldsatta. Vår roll är att hjälpa kredittagare, kreditgivare och samhället att skapa möjligheter för tillväxt och samtidigt undvika att skapa skuldfällor för personer som inte har möjligheter att klara av sin skuldsättning.