Hej och välkommen till vår blogg!

Här hittar du tips, information och reflektion

Här bloggar några av våra experter kring omvärlden, trender och tjänster som hjälper dig i din vardag. Trevlig läsning!

Nu ökar konkurserna i flera branscher efter år av nedgång

Det är lätt att starta aktiebolag, Bolagsverket har ingen kontrollfunktion och myndigheternas resurser är hårt ansträngda. Nu ökar konkurserna i branscher som bygg och restaurang efter flera år av nedgång och det trots den rådande högkonjunkturen. Till det kommer att UCs verktyg för att hitta bedrägerier slår till i hög grad bland konkursade bolag. Se till att du vet vem du gör affärer med! Nu ökar konkurserna i flera branscher efter flera år av nedgång. Den senaste statistiken för juni visar på en uppgång med sex procent. Byggbranschen och restaurangbranschen är särskilt drabbade. Det finns många anledningar till att företag går i konkurs. Det sänkta ROT-avdraget för byggbranschen är en faktor. En annan faktor är att det har startats många nya företag de senaste åren och alla överlever inte konkurrensen. Många bolag i konkurs är små verksamheter utan verksamhet. Men en aspekt är företagsbedrägerier. Bedrägerier drabbar alla branscher, men brottslingar använder gärna branscher man vet något om och i branscher där det är lätta att omsätta varor. I byggbranschen är efterfrågan hög enligt konjunkturinstitutets undersökningar med stor brist på personal. Restaurangbranschen har haft ett uppsving i den goda konjunkturen med god inkomstutveckling och skattesänkningar. Därför är det förvånande att konkurserna ökar i de här branscherna. I det sammanhanget vet vi att företag alltmer används som verktyg för att begå ekobrott. Det skriver exempelvis Ekobrottsmyndighetens generaldirektör i myndighetens årsredovisning för 2016. Även om lagföringen har ökat så uppskattar Ekobrottsmyndigheten att minst fem procent av alla nystartade företag används i brottsligt syfte. Detta skrev bland annat generaldirektör Eva Håkansson om i DI Opinion i våras. UC gör ständigt undersökningar av kända bedrägerier för att hitta parametrar som går att använda för att hitta bedrägerier innan konkursen är ett faktum. Under våren har många konkurser fastnat i vårt verktyg som potentiella bedrägerier. Det betyder inte att alla är bedrägerier utan att bolaget borde undersökas noga innan kreditgivaren gör affär med företaget. Så se till att känna din kund och gör ordentliga kontroller av de du gör affärer med. Richard

UC och EU:s nya dataskyddsförordning GDPR

Efter att för första gången i början på 2010-talet hört talas om de tankar som fanns hos EU-kommissionen kring en ny integritetslagstiftning är vi nu ett år ifrån att den nya förordningen träder i kraft. Jag har å UCs vägnar följt detta arbete både nationellt och internationellt, vilket har inneburit många resor, samtal och 100-tals lästa dokument. Jag har träffat den kommissionär som initierade arbetet, Viviane Reding, tjänstemän på kommissionen, parlamentariker i Bryssel, branschkollegor runt om i Europa men även en lång rad intressenter på hemmaplan som våra kunder, intresseföreningar, Integritetsskyddsmyndigheten, Justitiedepartementet och så vidare, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra kunder och för UC att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Vad vet vi idag? Vi vet att förordningen är beslutad och börjar gälla från den 25 maj 2018. Samtidigt så lämnar förordningen utrymme för nationella kompletteringar i vissa delar. Arbetet med att komplettera förordningen drivs intensivt från justitiedepartementet men tidspressen blir uppenbar när alla förutsättningarna inte är klara, ens ett år innan förordningen träder i kraft. Den 12 maj 2017 fick vi se förslaget till ny Dataskyddslag som ska komplettera förordningen i nationell rätt och som nu ska ut på remiss, men vi har ännu inte fått ta del av förslagen kring särlagstiftningar och hur dessa förhåller sig till förordningen och bland dessa finns exempelvis Kreditupplysningslagen, en utav de lagar UC svarar under. Vad gör UC för att leva upp till kraven? UC har alltid - och kommer alltid - prioritera integritet högt och vår kreditupplysningslag i Sverige innehåller en lång rad integritetsskyddande regler och detsamma gäller personuppgiftslagen. Vi är med andra ord inte främmande för detta utan det ligger redan nära vår verksamhet. Men samtidigt så sätter Dataskyddsförordningen ribban på en mycket hög nivå vilket gör att vi, trots att alla förutsättningar inte är klara, arbetar intensivt med att säkerställa att all vår behandling av personinformation är, eller kommer att vara, i linje med förordningen när den träder i kraft nästa år. Vi har i praktiken arbetat med denna lagstiftning sedan början av 2010-talet men nu har arbetet gått in i en ny genomförandefas även om vi tyvärr fortfarande saknar viktiga legala pusselbitar. Vad gör UC konkret? Vi följer givetvis lagstiftningsarbetet nära både nationellt och internationellt då många tolkningar och riktlinjer ännu är otydliga. Samtidigt har vi sedan i höstas startat ett omfattande program där vår vd, koncernledning och styrgrupp tydligt har prioriterat detta arbete. Vi har redan startat en rad delprojekt som inkluderar att stort antal personer på UC. I vissa fall är den legala grunden tydlig och i andra fall driver vi arbetet så långt det går i väntan på justitiedepartementets kommande förslag. Hur påverkar detta vår behandling av personuppgifter? UC har som mål att alltid ligga i framkant när det gäller att utveckla produkter och tjänster för att underlätta för ansvarsfulla kreditbeslut vilket gynnar både kreditgivare och kredittagare och detta blir ännu viktigare framöver. En viktig förutsättning för en fortsatt proaktiv utveckling av produkter och tjänster är att vi förhåller oss på ett ansvarsfullt sätt till förordningen och det är ett av de viktigaste skälen till att vi arbetar så intensivt med att säkerställa en optimal anpassning till förordningen. Alla ni som är kunder eller leverantörer till UC har säkerligen era utmaningar och vi kommer att mötas i diskussioner kring en rad frågor kopplat till förordningen. GDPR är något vi ser fram emot då denna förändring rätt hanterad kommer att föra med sig en rad möjligheter för alla inblandade från kreditgivare, tjänsteleverantörer men givetvis även för alla dom vars personinformation behandlas. /Åke Dahlqvist Uppdaterad 2019-02-11

VR rör sig snabbt in i vår vardag

Hur blev det egentligen med årets julklapp VR-glasögonen, i december 2016? Ja, ännu ser vi ingen boom. Men vänta, det kommer snart explodera. Kom ni ihåg iPhone som kom för snart tio år sedan? Precis som vi nu sitter och tittar ner i våra mobiler överallt, är jag övertygad om att vi snart på samma sätt kommer ha våra VR-glasögon på. Om några år kanske vi sitter på bussen eller t-banan och startar vår arbetsdag redan där och då – med hjälp av våra VR-glasögon. Jag tror att både VR (virtual reality) och AI (artificiell intelligens) kommer bli en högst naturlig del av både våra privatliv och vårt arbetsliv snabbare än vi tror. För ett år sedan skrev Goldman Sachsom att VR kommer vara större än TV inom tio år. Tekniken används redan idag för spel, utbildning och konst. Även flera marknadsföringskampanjer görs med denna teknik. Mäklarfirmor kan, hålla visningar av bostäder och fastigheter med hjälp av och även stora byggföretag använder idag VR för att kunna ta beslut snabbare. En HR-avdelning kan till och med idag arbeta effektivare genom att göra VR-intervjuer som första intervju. Samtidigt utvecklar Google en ny VR-karttjänst där vi får hjälp att kunna gå runt i vilken stad som helst i hela världen. Enklare och billigare att göra resor i framtiden helt enkelt? Det jag är nyfiken på är så klart hur vi kan vässa kundupplevelsen för våra kunder med hjälp av VR och AI i framtiden. En annan tanke är hur snabbt AI just nu rör sig in i beslutsprocesser och kundprocesser hos företag. Ett spännande drag som företaget Tieto gjorde i höstas, var att tillsätta en AI-medlem i den nordiska ledningsgruppen. Alicia heter hon. Läs och inspireras här! AI kan även användas för att förenkla digitala betalningar i framtiden. I onsdags deltog jag i CMO/CIO-dagen som Dagens Media tillsammans med Ny Teknik arrangerar. Och så klart var det många givande samtal kring hur den snabba teknikutvecklingen kommer påverka bank, finans och informationsförädlarbranschen framöver. Jag lyssnade bland annat på Anna Gullstrand vd på den digitala byrån Fröjd Agency. Otroligt givande framtidsspaningar som hon kom med. Även Carina Johed (CIO Large Corporates & Financial Institutaions SEB) och Ulrika Matsers (CMO Large Corporates & Financial Institutions SEB) var där och berättade om hur de förändrat sitt arbetssätt för att få till ett effektivare samarbete mellan IT och Marknad för att bli snabbfotade med nya tjänster utifrån bättre kundupplevelse. SEB driver också sedan några år ett innovation LAB som stöttar innovation och nytänkande. Rundar av denna fredag med några boktips. Först denna bok om AIoch så en bra bok om att leda digital transformation. Trevlig måndag!

Såg du TV 4 Nyheterna imorse om ökat antal bedrägerier?

I morse på TV4 Nyhetsmorgon pratades det om att kortbedrägerier ökar. Ett av tipsen från Polisen var att man som konsument ska säkerställa att den webbplats man väljer att handla ifrån med sitt kort är en legitim webbplats. När jag såg detta inslag kom jag att tänka på fler tips som jag gärna delar med mig av. En Identitetskapning innebär att en bedragare utnyttjar någons personuppgifter för att köpa varor, ta krediter och teckna abonnemang. I många fall är det bara personnumret som används, ibland utförs bedrägeriet med en stulen eller förfalskad ID-handling. Om du upptäcker att någon handlat i ditt namn är det viktigt att polisanmäla bedrägeriet på www.polisen.se . För att få en tidig varning om att en identitetskapning är på gång att inträffa, så hjälper det att ha tjänsten UC ID-skydd.Här kan du läsa mer: www.minuc.se. Ett annat tips är att spana efter ”Trygg e-handel symbolen”. Med den kvalitetsmärkningen ökar kunskapen och tryggheten vid e-handel för både de som köper och säljer.Här kan du läsa mer om denna viktiga symbol: tryggehandel.se Du som konsument kan också spana efter symbolen UC Sigill på webbplatser. Den används för att visa upp att ett företag eller en leverantör är ett tryggt och stabilt företag att jobba med. Den visar bland annat företagets överlevnadsförmåga. Om du själv är företagare och vill visa dina kunder att du är ett stabilt och förtroendegivande företag att handla av så har du mycket att vinna på att använda ett UC Sigill. Här kan du läsa mer om UC Sigill. Vi kan aldrig någonsin helt och hållet förhindra att bedrägerier sker, men vi kan med små medel skapa oss verktyg för att surfa och e-handla så tryggt som möjligt. Surfa lugnt.

Varför vi inte får stänga ute småföretagarna från kreditmarknaden

Vi får inte stänga ute småföretagarna från kreditmarknaden. Men en skärpning av regler och tillsyn behövs! Vi måste kunna lita på boksluten. Vi på UC har skrivit mycket om bedrägerier det senaste året. Vi ser hur lätt det är för kriminella att använda företag för att lura till sig pengar. Senast visade HD och sydsvenskan hur lätt det är att kapa ett företag. Falska årsredovisningar blåser upp bedrägeriföretag. Det är bara att kopiera ett bokslut, ändra namn och skicka in till bolagsverket. I dagsläget är det få fall, men problemet verkar öka. Många bedrägerier upptäcks först efter konkursen. Då kan skulderna vara stora och de ansvariga har gått upp i rök. Röster höjs för att Bolagsverket ska få ett ändrat uppdrag och bli en kontrollinstans precis som Skatteverket är idag. Andra förslag har kommit upp på bordet exempelvis att innan styrelseföreträdare ändras så ska de godkännas av den föregående i styrelsen et cetera. Vi på UC har fått frågan hur vi kan visa en riskklass för bolag utan revisor. För UC är inte bokslutsinformation den enda informationskällan utan vi tar in en mängd annan information. Att inte visa riskklass på den stora majoriteten av Sveriges aktiebolag vore inte rätt väg att gå. Men i slutändan är det kreditgivaren som gör bedömningen om de ska ge en kredit eller inte. Och vi vet att oron bland kreditgivarna ökar i samma takt som bedrägerierna. För att möta utvecklingen har UC tagit fram en tjänst för att upptäcka bedrägerier,UC detekt. Den letar efter signaler som kan identifiera bedrägeririsk hos ett företag. Vi testade den på alla konkursade aktiebolag under mars månad. Var fjärde bolag fastnade i kontrollen. Bedrägeriutvecklingen är oroande. Det är viktigt att kreditmarknaden inte stängs för mindre företag utan revisor av rädsla för bedrägerier. Den stora majoriteten av företag i Sverige är små verksamheter och de allra flesta har ingen revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Och en revisor är ingen garanti för att inte ett bedrägeri ska genomföras; de tittar ju på siffrorna först i efterhand.

2017 är ett spännande år, utvecklingen i Bank/Fintech är superintressant!

FINTECH + Bank = sant? Har Storbankerna börjat få upp farten avseende just Fintech satsningar? Bankernas olika initiativ är spännande svar på det faktum att bolag som Qliro, Klarna och Collector Bank blir en del av bankvärlden. Collector är bank sedan några år, Klarna är på väg att bli. Qliro som blev Kreditmarknadsbolag i Mars har aviserat att man kommer att kunna gå mot inlåning och traditionella transaktionskonton. Dessa initiativ och många andra gör att Kundstocks Sverige håller på att möbleras om. Kunderna fokuserar på den bästa kundupplevelsen, känner i sig ingen lojalitet. Därför är de skede vi nu befinner oss i så spännande! Har vi bilden av att bankerna sitter still i båten, så får vi tänka om. Vad händer på Storbankerna - en hel del skulle jag säga! Handelsbanken/Ecster- Här har man byggt en riktigt snygg lösning som har väldigt spännande pusselbitar. Man har valt att lägga hela säljfinansdelen i nytt varumärke och tar med denna satsning fokus mot e-handel och lojalitet. Givet den straka position man har i POS marknaden så borde detta kunna utvecklas vidare. Just lojalitetsbiten är en intressant bit som jag gissar kan göra skillnad. SEB/Tink – När SEB i maj 2016 aviserade att man kliver in i Tink så var detta ett väldigt spännande initiativ, där samarbetet mellan bank och Fintech bolag skulle kunna utvecklas vidare. Ett år senare så har SEB dels integrerad delar av Tinks teknik i sin mobilapp (snyggt!), dels har Tink lanserat sin tjänst där kunderna faktisk direkt via Tink appen kan byta bank! Utöver detta har SEB gjort ett antal ytterligare investeringar inom Fintechområdet. Nordea – In i Stockholm Fintech Hub. Nordea har tidigare aviserat att man har för avsikt att öppna upp och bli ett Ekosystem för Fintechbolag. Man har varit tydliga med att man tror på att s.k. open banking. Tjänster utvecklade på det data som banken tillhandahåller. Med sitt engagemang i Stockholm Fintech Hub, sina tidigare Acceleratorprogram, samt nyligen aviserade samarbeten med såväl Sigmastocks som Betalo så tycker jag att man stärker detta ytterligare. Swedbanks/Payex m.fl. – Den senaste av spännande nyheter i Fintech världen. I veckan som gick presenterade Swedbank sitt senaste drag i kampen om kunderna. Detta genom att köpa upp Payex. Jag tycker att detta är en väldigt spännande utveckling. Något som i mina ögon skulle kunna skapa väldigt spännande lösningar inom SME segmentet, men även kan skapa en än mer kraftfull aktör på e-handelssidan. Ett annat exempel är att man under våren dels investerat i samt lyft in bolaget Mina Tjänster som en samarbetspartner. Detta har inneburit att lösning numer är tillgänglig för hela Swedbanks konsumentkundstock. Detta är exempel på att man tittar utanför den traditionella affären för att bidra till kundvärde. Sammanfattningsvis: Jag skulle vilja säga att det är spännande när de stora bankerna får fart på sina lösningar. Oavsett det handlar om gemensamma lösningar så som Swish eller när den enskilda banken hittar möjligheter att möta nya kundbehov med lösningar som kanske som i vissa av de fall som jag räknat upp. Lösningar som ligger utanför ordinarie kärnverksamhet. Det finns otaliga exempel på hur bankerna historiskt sett varit enormt innovativa med nyttjandet av existerande infrastruktur för att effektivisera processer. Det som nu händer är att man väljer alternativt tvingas titta utanför boxen i sökandet efter de tjänster som bäst mappar mot kundbehovet idag. Med de stora kundstockar som Storbankerna har så finns det en enorm kraft i att tillhandahålla bra kundtillvända tjänster. Det finns ingen annan väg att säkerställa att man förblir leverantör i framtiden. Den nya generationen kunder är digitalt uppväxta – de kommer välja bästa lösning, schystaste upplevelsen. Svårare är det inte. Läs med om alla investeringar Uppdaterad 2019-02-12

Se upp för bedragarna

I somras fick jag ett samtal från Indien på min jobbtelefon. Det var Microsofts supportavdelning som hade upptäckt konstiga mejl från min dator och ville därför gärna hjälpa mig att undersöka saken. Om de bara fick koppla upp sig mot min dator så skulle snart problemet vara avklarat. Men det var inte Microsoft som ringde. Jag hade råkat ut för ett bedrägeriförsök. Digitaliseringen och tillgången till information har gjort att bedrägerierna har ökat lavinartat de senaste åren och det kan i princip drabba vem som helst. Det gäller att vara på sin vakt, för om du drabbas finns liten hjälp att få från samhället. Din polisanmälan är viktig, men den leder sällan till åtal och ännu mer sällan till att du får tillbaka dina pengar. Det vanliga är att polisen lägger ned ärendet. Inte ens om du vet vem som har utsatt dig för ett lurendrejeri kan du vara säker på att få rätt. Polisens internrevisorer kom nyligen med svidande kritik mot hur polisen utreder bedrägeribrott. Bristfälliga utredningar, nedläggning av ärenden på oklar grund och avsaknad av polisiär erfarenhet bland utredarna var några av rapportens slutsatser. Det är inga småsummor vi blir blåsta på.Nu i mars gjordes en enkät bland de privatpersoner som anmält ID-stöld till UC. Det visade sig att snittbeloppet på beställda varor eller lån som gjorts i en annans namn var på 52 000 kronor. Det måste vara mycket obehagligt att upptäcka att någon har beställt så många och dyra saker i ens eget namn. Vilka summor Sveriges företag blir av med vågar jag inte gissa. De flesta företag vill inte berätta offentligt om de bedrägerier de råkat ut för. När det gäller företag så följer vi på UC konkursade aktiebolag för att se om vi kan hitta tecken på bedrägeri. I mars fick vi indikation på att så många som vart fjärde bolag i konkurs skulle kunna ha använts i bedrägligt syfte. De som vill lura oss är dedikerade. De har som heltidssysselsättning att hitta upplägg som kan ge reda pengar. Den som vill, kan lätt kartlägga en person med fri tillgänglig myndighetsdata och det vi delar på sociala medier. Då kan bedrägeriförsöken lätt bli mer avancerade. Som vanligt gäller det att ha lite sunt förnuft. Låter något för bra för att vara sant är det ofta det också! Samtalet jag fick från Indien var ganska lätt att genomskåda. Hoppas bara att nästa bedrägeriförsök blir lika lätt. Läs om Jesper som fick sin identitet kapad.