Välkommen till verktygslådan!

Information från UC

Här finns bl.a. mall för en marknadsanpassad kreditstrategi, ett styrmedel för att uppnå försäljnings- och lönsamhetsmålen. Säkerställ att kreditförsäljningen hanteras med optimal cash-och credit management. Blanketter, checklistor och mallar effektiviserar ditt kreditarbetet.

Blanketter

F = Blocket Företagskrediter, P = Blocket Personkrediter (*) Klicka på landsnamnet på förstasidan för att komma direkt till informationen om detta land.

Blankett    Företag / Person  Språk    Källa 
Ansökan - Betalningsföreläggande / vanlig handräckning    F / P   Sv Kronofogdemyndigheten 
Ansökan - Betalningsföreläggande (fortsättningsblad)    F / P  Sv Kronofogdemyndigheten 
Application - Order to pay / ordinary assistance    F / P   Eng Kronofogdemyndigheten
Ansökan - Verkställighet    F / P  Sv Kronofogdemyndigheten
Application for enforcement   F / P  Eng Kronofogdemyndigheten
Omprövning av skuldsanering - Ansökan från borgenär   P  Sv Kronofogdemyndigheten
Ansökan om tillstånd att bli registrerad som inteckningsbrevshavare     Sv Bolagsverket
Ansökan om stämning    P  Sv Domstolsverket
Borgensförbindelse (proprieborgen)    P  Sv UC AB

Dokument och mallar

Fil Uppladdad Storlek
Beställningsformulär-kreditmall-företag.pdf 2017-03-24 10:53:30 267 kB
Beställningsformulär-kreditmall-person.pdf 2017-03-24 10:53:30 279 kB
Betalningsanmaning-(exempel).pdf 2017-03-24 10:53:30 131 kB
Exempel-på-en-kravprocess.pdf 2017-03-24 10:53:30 169 kB
Faktura-(exempel).pdf 2017-03-24 10:53:30 89 kB
Gången-vid-företagsrekonstruktion.pdf 2017-03-24 10:53:30 155 kB
Gången-vid-konkurs.pdf 2017-03-24 10:53:30 145 kB
Gången-vid-summarisk-process.pdf 2017-03-24 10:53:30 428 kB
Gången-vid-tvistemål.pdf 2017-03-24 10:53:30 385 kB
Händelser-i-ucs-kredituppföljning.pdf 2017-03-24 10:53:30 1677 kB
Inkassokrav-(exempel).pdf 2017-03-24 10:53:30 144 kB
Konkursansökan-(exempel).pdf 2017-03-24 10:53:30 28 kB
Land-för-landspecifikation.pdf 2017-03-24 10:53:30 2578 kB
Mall-bokslutsuppställning.pdf 2017-03-24 10:53:30 686 kB
Mall-egen-kreditstrategi-omfattande-kreditgivning.pdf 2017-03-24 10:53:30 952 kB
Påminnelse-(exempel).pdf 2017-03-24 10:53:30 37 kB
Räntefaktura-(exempel).pdf 2017-03-24 10:53:30 66 kB
Vägledning-marknadsanpassad-kreditstrategi.pdf 2017-03-24 10:53:30 812 kB
Översikt-företagsformer.pdf 2017-03-24 10:53:30 38 kB

Formler

Fil Uppladdad Storlek
Samtliga-nyckeltal.pdf 2017-03-24 11:17:36 645 kB
Konsekvens-vid-kreditförlust.xls 2017-05-05 09:39:40 55 kB
Kostnad-för-kredittid.xls 2017-05-05 09:39:40 57 kB
Likviditetspåverkan-vid-snabbare-betalning.xls 2017-05-05 09:39:40 56 kB
Lönsamhetsanalys-med-simulering.xls 2017-05-05 09:39:40 99 kB
Resultatpåverkan-vid-snabbare-betalning.xls 2017-05-05 09:39:40 56 kB
Ränteberäkning.xls 2017-05-05 09:39:40 53 kB
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 hej@uc.se