Jan Eliasson

Toppdiplomat, tidigare svensk utrikesminister och vice generalsekreterare i FN

UC-dagen-2020_JE_855x397.jpg

Hot och hopp i dagens värld

Vi lever i en orolig och osäker tid. Hoten kommer  från konflikter, pandemier och nöd. Men också från klimatförsämring och miljöförstöring samt från polarisering mellan och inom stater. Hoppet kommer från kvinnors emancipation, unga människors kraft, utbildning och internationellt samarbete. Vi behöver samlas kring en väg  framåt som gagnar alla. 

Jan Eliasson är toppdiplomaten som tidigare varit svensk utrikesminister. Han har även varit vice generalsekreterare i FN och har jobbat med frågor som rör det globala landskapet.


   


Anmälan

  • Två halvdagar fyllda med föreläsningar
  • Delta via din egen dator

Anmäl dig här!