Carl Bildt

Politiker

UC-dagen-startsida_Carl-Bildt.jpg

Den nya oredans tid

Carl Bildts kunnande om internationell politik och ekonomi är vida erkänt. Han har även en unik förmåga att förklara komplexa händelser och begrepp och sätta dem i sammanhang som även belyser mer generella skeenden.

Carl Bildt var Sveriges statsminister 1991-1994 och återkom sedan till politiken som utrikesminister 2006 - 2014. Under sin tid som statsminister var han drivande i Sveriges anslutning till den Europeiska unionen. Han genomdrev även långtgående strukturreformer för att förbättra Sveriges konkurrenskraft internationellt samt för att modernisera välfärdssystemet.

Carl Bildt rönte stort internationellt erkännande för sin roll som FN:s officiella medlare och generalsekreterares särskilda sändebud under konflikten på Balkan 1999-2001. Carl Bildt är en av få svenskar som lyckats göra sig ett namn på den internationella storpolitiska kartan.

   


Anmälan

  • En heldag fylld med kunskap och inspiration
  • Frukost, fika och lunch ingår
  • Dagen avslutas med gemensamt mingel med dryck och tilltugg
  • 3 495 kronor ex. moms

Anmäl dig här!