UC Trygg Företagare

Visa att du är en trygg och stabil partner

 

Som privatperson eller företagare kan det vara svårt att veta vilka företag som är välskötta och pålitliga. Med UC Trygg företagare signalerar ditt företag att det är en trygg och stabil partner att göra affärer med. En sund finansiell ställning ökar sannolikheten att just ditt företag vinner fler offerter och får in mer jobb. UC Trygg är den självklara bilagan till offerter och andra upphandlingsunderlag.

Tjänsten är en kvartalstjänst som rullar på tolvmånadersbasis. Som abonnent får du foldrar med färska uppgifter fyra gånger om året.

Förskottsgaranti

I UC Trygg företagare ingår en förskottsgaranti, som innebär att din kund har rätt att få tillbaka eventuella förskott som betalas till ditt företag om du mot all förmodan skulle hamna på obestånd. Genom förskottsgarantin blir det lättare för ditt företag att begära förskott från kunder.

Exempel: Om ditt företag får ett förskott på 20 000 kr, men på grund av konkurs endast kan utföra arbeten eller leverera produkter för 10 000 kr, får din kund tillbaka 10 000 kr med avdrag för självrisk 1 000 kr.

Maximal ersättning till din kund för ett uppdrag är 25 000 kr med avdrag för 1 000 kr i självrisk.

Här kan du ta del av komplett förköpsinformation

Läs mer Stäng

UC Trygg företagare

UC Trygg Bas

Kontakta vår expert