UC Tillväxtcertifikat

Visa att ni är ett företag att växa med

NGC-image-370.pngTillväxt är inte bara viktigt ur ett företagsperspektiv utan bidrar även till samhället i stort, både i form av skatteintäkter, konsumtion och anställningar. En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån vår tillväxtmodell där bland annat nedan parametrar tas i beaktning: 

  • Omsättning senaste två åren
  • Tillväxt
  • EBITDA-marginal
  • Soliditet
  • Antal anställda

Med vårt tillväxtcertifikat visar ni era kunder, samarbetspartners och branschkollegor att ni är ett växande företag som tar marknadsandelar och det finns ett ökat intresse för era produkter och tjänster. Samtidigt visar ni att ni är en potentiellt intressant arbetsgivare för kandidater. 

Ta reda på om ni är ett tillväxtföretag genom att fylla i beställningsformuläret till höger.

Certifikat & Sigill

UC Tillväxtpaket

Visa upp för kunder och medarbetare att du är ett företag som växer

Certifikat

  • Inramat certifikat att hänga på kontoret
  • Format 32 x 42 cm inklusive ram

Sigill

  • Sigill för hemsida eller trycksaker
  • Bildformat PDF/BMP/PNG
  • Automatisk synlighet på allabolag.se
Beställ

Vad ingår i UC Tillväxtcertifikat?

Vad visas på certifikatet? 

Förutom bolagets namn och organisationsnummer visas även datum för det bokslut som ligger till grund för certifikatet. 

Explain-NGC-Seals (1).jpg

Kontakta mig