Visa ditt företags kreditvärdighet med UC:s Riskklasser

UC:s sigill och diplom visar om du är kreditvärdig

UC Sigill och Certifikat visar att du är kreditvärdig.

UC Sigill och Certifikat finns för riskklass 5, 4 och 3.

UC Sigill och UC Certifikat baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk tar fram information om ett företag är kreditvärdigt. Kreditvärderingssystemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år, vilket innebär att du inte är kreditvärdig. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Riskklass 5 - Guldsigill
Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet.
99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

Riskklass 4 - Silversigill
Företaget bedöms ha god kreditvärdighet.
99,26 - 99,76% sannolikhet till överlevnad.

Riskklass 3 - Bronssigill
Företaget bedöms vara kreditvärdigt.
96,94 - 99,26% sannolikhet till överlevnad.

Kontaktinformation