Konkursnivåerna kan vara på väg att vända

Pressmeddelande jun 03, 2024 06:15

Efter två tuffa år ser UC tendenser på att de ökande konkursnivåerna börjar bromsa in. Under maj månad har konkurserna ökat med 12 procent i Sverige, vilket är den minsta ökningen hittills under året. Inom flera tidigare mycket utsatta branscher, såsom partihandeln, har konkursnivån minskat med nästan 50 procent under den gångna månaden.

Enligt färsk statistik från UC minskade konkurserna med 14 procent inom hotell- och restaurangbranschen, 2 procent inom transportsektorn och med 48 procent inom partihandeln, i jämförelse med i fjol.

Sammantaget ökade konkurserna i landet med 12 procent.

- Maj månad har inte bara bjudit på ett efterlängtat soligt och varmt väder, utan också flera ljusglimtar för ekonomin. Svensk BNP har stadigt ökat, Riksbanken sänkte räntan och den svenska kronan har stärkts i förhållande till utländsk valuta. Ett ökat ekonomiskt förtroende för ekonomin från hushållen är en bidragande faktor. Dessutom får vädret direkt positiva effekter på handeln - H&M hänvisade i sin senaste kvartalsrapport till att det strålande majvädret gör svenskarna mer shoppingsugna vilket gynnar försäljningen, säger Gabriella Göransson, vd på UC AB.

  Nystarterna väntar när marknaden präglas av fortsatt återhållsamhet

  Men konkurserna fortsätter att öka inom fler andra branscher. Bland de branscher som ökat mest syns handeln med motorfordon (57 procent) och mindre sektorer såsom dataprogrammering och konsultverksamhet inom IT (51 procent). Byggindustrin fortsatte att öka med 24 procent.

  Nystarterna minskade med omkring en femtedel i jämförelse med i fjol.

  - Än så länge kan vi inte prata om en vändning i ekonomin. Jag gissar att vi kommer börja se en tillväxtkurva igen för svenskt näringsliv till hösten. Den fortsatt svaga svenska kronan kan också locka till att fler semestrar på hemmaplan vilket gynnar besöksnäringen i sommar. Men generellt kommer marknaden att förhålla sig fortsatt återhållsam så länge frågetecknen i omvärlden kvarstår. Osäkerheten kan särskilt drabba branscher inom utveckling och innovation, såsom IT sektorn. Sedan får vi inte glömma att exempelvis räntesänkningar inte får effekt förrän efter några månader för både företag och hushåll. Min starka förhoppning är att de indikationer på minskat antal konkurser som vi nu ser innebär att vi går mot en ljusare höst, avslutar Gabriella Göransson.

   För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

   Om UCs konkursstatistik
   UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

   uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.