Konkursvågen visar inga tecken på att avta

Pressmeddelande maj 02, 2024 06:10

Trots att våren officiellt är här syns ingen ljusning i sikte avseende antalet konkurser i Sverige. Under april månad ökade konkurserna till nya rekordnivåer med 68 procent i jämförelse med samma period i fjol. ”Utvecklingen visar att det är alltfler större bolag som nu går i konkurs, och både utsatthet för ekonomisk brottslighet och återbetalning av pandemianstånden kan vara faktorer som gör att man inte längre klarar att hålla sig ovan ytan – för många är det en riktig mardröm just nu”, säger UCs vd Gabriella Göransson.

Konkurserna ökade inom samtliga av de tio största branscherna i Sverige som ingår i UCs statistik och med sammanlagt 68 procent. Information och kommunikation, där IT-konsulttjänster ingår, ökade med 167 procent, hotell- och restaurang med 74 procent och byggindustrin med 54 procent.

Under föregående månad minskade konkurserna inom handeln, men nu har konkurserna tagit fart rejält igen inom detaljhandeln (ökning med 72 procent). Ökningen inom partihandeln är något lägre än inom de flesta andra branscher (14 procent).

Den bransch som ökade mest var dock bevakning och fastighetsservice, där konkurserna steg med 185 procent. UC har tidigare hänvisat till en ökad risk för sannolikheten att det finns en koppling mellan konkurser och ekonomisk brottslighet inom både fastighetsverksamhet och byggsektorn i stort.

- Att rekordnivåerna kvarstår och till och med ökar inom vissa branscher har med många olika faktorer att göra, men både ökade riskfaktorer såsom att sektorer i högre grad än genomsnittet är drabbade av ekonomisk brottslighet, och svårigheter att återbetala pandemianstånden kan vara avgörande. Svensk BNP har även minskat för fjärde kvartalet i rad. UCs statistik visar också att det är alltfler större bolag som har gått i konkurs under våren, i jämförelse med både under pandemin och i april för ett år sedan. Det inbegriper en mycket känd kedja som finns i hela Sverige. Det här är ett dystert tecken på att uthålligheten börjar sina, och att även de mer ekonomiskt motståndskraftiga på marknaden inte längre klarar av att hålla sig ovan ytan – för många är det en riktig mardröm just nu, säger UCs vd Gabriella Göransson.

Ett av tio företag som fått pandemistöd riskerar konkurs

Under pandemiåren fick sammanlagt 16 596 svenska företag anstånd på arbetsgivaravgifter och skatt motsvarande 38,2 miljarder SEK. En tiondel av denna summa har ännu inte återbetalats av företag som också löper hög risk att gå i konkurs, visar UCs riskklassificering som hänvisar till andra faktorer som påverkar ett företags överlevnad såsom betalningsanmärkningar och likviditet.

- De positiva indikationer vi sett som att räntan tros minska inom kort har ännu inte gett effekter på marknaden. Det gäller varken företag som kämpar för att hålla likviditeten uppe, eller viljan hos företagare att investera i nya verksamheter. Men nu inleds snart sommarsäsongen som brukar ge inte minst företag inom hotell- och restaurang ett rejält uppsving. Vi får alla hålla tummarna för att det här blir en bidragande faktor till att svenskt näringsliv, tillsammans med de efterlängtade räntesänkningarna i maj, får en positiv skjuts i rätt riktning, avslutar Gabriella Göransson.

    För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

    Om UCs konkursstatistik
    UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

    uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.