UC och Fastighetsloggen i nytt strategiskt samarbete kring bostadsdata och ESG

Pressmeddelande mar 06, 2024 08:00

UC och Fastighetsloggen har ingått ett strategiskt samarbete. Genom integration av flera av UC Bostads tjänster på Fastighetsloggens plattform får fastighetsägare och bostadsutvecklare möjlighet att hantera verksamhetskritiska data på ett och samma ställe.

UC Bostads ledande tjänster inom BRF- och fastighetsdata, samt unika klimatriskklasser, skapar i kombination med Fastighetsloggens plattform helt nya möjligheter för marknadsanalys av verksamhetskritisk data för fastighetsbranschen.

Genom integrationen kan användare effektivt utforska detaljerad information om ortspriser, ekonomisk information om bostadsrättsföreningar och transaktionshistorik. Detta ger professionella aktörer inom den kommersiella fastighetssektorn möjlighet att göra noggrannare analyser och bedömningar, vilket är avgörande för strategisk planering och välgrundade investeringsbeslut.

- Genom vår integration får professionella aktörer inom den kommersiella fastighetssektorn kraftfulla verktyg för att göra noggranna analyser och bedömningar. Det här är avgörande för strategisk planering och välgrundade investeringsbeslut. Tillsammans med Fastighetsloggen når vi nya målgrupper och ser fram emot spännande utvecklingsprojekt, säger Stephane Hedman, ansvarig på UC Bostad.

Hjälper fastighetsbranschen att möta nya EU-krav inom miljö- och klimatrisk

Samarbetet stärker även fokus på klimat- och miljöriskhantering, där UCs klassificering av klimatrisker nu kompletterar Fastighetsloggens tjänst för att underlätta bedömning av klimatrelaterade risker fastigheter och byggnader.

UCs klassificeringar i tjänsten Fastighetsrisk används bland annat av flera banker för att på ett effektivt och datadrivet sätt bedöma olika risker för klimatrelaterade skador. Riskklasserna är utvecklade av UCs erfarna modellutvecklare.

Genom att utöka erbjudandet inom ESG-faktorer (Environment, Social, Governance) och djupgående analyser av miljörisker blir Fastighetsloggen ledande som verktyg inom ansvarsfulla beslut för fastighetsägare, och ett viktigt stöd för banker och finansiella institut att efterleva befintliga och kommande lagkrav kopplat till EUs taxonomi och CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

- Anledningen till att vi integrerar UC Bostad är att kunder lättare ska hitta data och beslutsunderlag inför transaktion, konvertering men framförallt byggnation. Detta är särskilt värdefullt i dagens utmanande marknad där kvalitativa beslutsunderlag är avgörande, och ESG och hållbarhetsdata har blivit en nyckelfaktor. Därför är vi mycket glada att kunna integrera UC Bostads tjänster i vår plattform då vi ger användarna djupare insikter om fastighetsmarknaden. Detta stärker vår position som en värdefull tjänsteleverantör inom fastighetsbranschen och underlättar bedömning från banker, säger Malin Skölde, COO och grundare för Fastighetsloggen.

  UC och Fastighetsloggen deltar den 6 mars 2024 på Bostadsdagen med en gemensam monter för att berätta om samarbetet.

  Om UC Bostad

  UC Bostad förser företag med digital bostadsinformation. Vi hjälper våra kunder med sekundsnabba värderingar, fastighetsinformation såsom ägar- och taxeringsuppgifter, klimatrisker och registrerad BRF information inklusive bokslut, nyckeltal och stresstester. Tjänsterna finns tillgängliga från byggnadsnivå till företags och koncernnivå. Vi erbjuder även tjänsten Ortspris för avancerad analys av prisutvecklingen i Sverige. Du kan läsa mer här: www.uc.se/bostad. UC Bostad är en del av UC Affärsinformation som tillhör det nordiska affärsinformationsföretaget Enento Group, som i Sverige äger UC, Allabolag och Proff.

  Om Fastighetsloggen

  Genom vår SaaS plattform hjälper vi våra kunder som jobbar professionellt med fastigheter att få en helhetsbild av fastigheten och bestånd de är intresserad av – allt på ett ställe. Med över 320 000 kommersiella fastigheter i Sverige och data utspritt över en mängd olika datakällor med låg transparens är det minst sagt komplext att skapa en tydlig bild om en fastighet och dess omgivning för att fatta relevanta och välunderbyggda beslut. Vi skapar tydliga beslutsunderlag genom att samla in, validera och presentera information om fastigheten och sätter den i ett marknadsmässigt sammanhang. Du kan läsa mer på fastighetsloggen.se.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Karin Arrenfeldt, PR ansvarig UC AB: karin.arrenfeldt@uc.se, 073-914 84 32

  Martin Tannerfors, VD, Fastighetsloggen: martin@fastighetsloggen.se, 070-331 93 36