Rekordhögt antal konkurser i början på året – arbetslösheten kommer öka

Pressmeddelande mar 01, 2024 06:15

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt rekordhögt, med en total ökning på 64 procent i jämförelse med samma period i fjol. Hittills i år har konkursnivåerna inom flera branscher varit de högsta på minst ett decennium. Hårdast drabbade är fortsatt byggsektorn, restauranger och information- och kommunikationsbranschen. ”Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns inte än bland företagen och arbetslösheten kommer öka i vår - men förhoppningen är att vi når toppen på konkursvågen till sommaren” säger UCs vd Gabriella Göransson.

Hittills under året har samtliga stora branscher i landet drabbats hårt av ökade antal konkurser med totalt 64 procent. Bland de branscher som drabbats hårdast är konkurserna de högsta på minst ett decennium.

Byggande av bostäder och restaurangverksamheter bland de hårdast drabbade

De branscher som hittills i år drabbats hårdast av konkurser är byggsektorn, hotell- och restaurang samt informations- och kommunikationsbranschen. Under februari månad ökade konkurserna inom byggsektorn med 86 procent i jämförelse med i fjol, hotell- och restaurang med 62 procent och information- och kommunikation med 79 procent.

Inom byggsektorn sticker elinstallationer samt byggandet av bostäder ut som mest drabbade. I hotell- och restaurangsektorn är det framför allt restaurangverksamhet som drabbats, och inom information- och kommunikation är det verksamheter som avser dataprogrammering och datakonsultverksamhet som är mest utsatta.

- Det här är branscher som stuckit ut i vår statistik som riskbranscher alltsedan inflationen tog fart, men det är nu under de senaste månaderna som vi sett de riktigt höga ökningarna. Det är oroväckande med tanke på att den statistik vi jämför med från förra året redan visade på höga konkurstal. Regeringen har nyligen presenterat siffror som indikerar att vi till våren kan förvänta oss den högsta arbetslösheten på ett decennium, med undantag från pandemin. Konjunkturinstitutets statistik visar också på fortsatt pessimism både från hushållen och företagare. Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns alltså inte än bland företagen och arbetslösheten kommer öka i vår - men förhoppningen är att vi når toppen på konkursvågen till sommaren. Dock är det mycket som sker just nu i vår omvärld som marknaden har mycket liten påverkan på, såsom utfallet av kriget i Ukraina, Sveriges Natoansökan och två viktiga politiska val i både EU och USA - som får direkta konsekvenser på svenskt näringsliv. Flexibilitet och anpassning kan vara den nya vardagen och en nödvändig strategi för överlevnad för många företag framöver, säger Gabriella Göransson.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.