Fler arbetslösa till följd av konkurser

Pressmeddelande dec 01, 2023 06:05

Sverige befinner sig i en recession och konkurserna fortsätter att öka från redan rekordhöga nivåer. Enligt UCs beräkning så kommer antalet konkurser under 2023 vara det högsta antalet sedan finanskrisen på 90-talet, om utvecklingen fortsätter i samma takt som hittills i år. Nu hoppas många på en vändning till följd av Riksbankens positiva räntebesked, men UCs VD Gabriella Göransson manar till aktsamhet ”Vi kommer att få leva med höga konkurstal ett antal månader till, inte minst till följ av ökande arbetslöshet och skatteanstånd från pandemin som återstår att betala och uppgår till en summa på 46 miljarder” säger Gabriella.

Under november månad ökade antalet konkurser med 9 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt sett under året är ökningen hittills 29 procent. Enligt UCs beräkning så kommer konkurserna under 2023 totalt sett vara det högsta antalet sedan finanskrisen på 90-talet om utvecklingen fortsätter i samma takt. Byggindustrin driver på de höga nivåerna, och ökade i november månad med 24 procent i jämförelse med i fjol.

- Trots att Riksbankens räntebesked gynnar både marknaden och hushållen är lågkonjunkturen och den recession Sverige befinner sig i något vi behöver leva med ett bra tag framöver. Vi vet heller inte än exakt vilka effekterna blir framöver till följd av ökande arbetslöshet och en fortsatt osäkerhet kring den svenska kronan, samtidigt som skatteanstånden som ska återbetalas är en tickande bomb. Nästan ett av tio företag som fick tillfälliga skatteanstånd under pandemin gick i konkurs redan innan 2022. Får vi en högt tilltagande arbetslöshet är detta inte bara något som fördjupar och förlänger lågkonjunkturen ytterligare, utan som också kommer öka på antalet konkurser. De senaste månaderna har vi sett en stabilisering av antalet konkurser men vad det egentligen innebär är att Sverige har haft mycket höga konkurstal i över ett års tid. Det här innebär en ond spiral av ökade konkurser och arbetslöshet som riskerar att skapa en sammantagen negativ effekt på ekonomin på sikt, menar Gabriella Göransson.

  Konkurserna minskar inom handeln

  Under november månad har konkurserna minskat med 13 procent inom partihandeln och med 20 procent respektive 15 procent inom hotell- och restaurang och transportsektorn.

  - Det här är första gången på över ett år som vi ser att trenden brutits och konkurserna faktiskt minskar inom ett flertal större branscher. Partihandeln minskar för andra månaden i rad vilket ger framtidshopp för handeln. Under Black Friday, som brukar vara en bra temperaturmätare på hur handeln mår, ökade försäljningen något i jämförelse med i fjol. Vi kan alltid hoppas på att det indikerar en ökad framtidstro från hushållen med färre antal konkurser i framtiden inom detaljhandeln till följd. Men handeln har hittills i år haft det mycket tufft med vikande efterfrågan för sällanköpsvaror och minskad konsumtion totalt sett i över ett års tid, vilket inte hänt sedan 90-talet. Även betalningsanmärkningarna har ökat i vår egen databas under november månad. Utsatta grupper som redan har låga ekonomiska marginaler har i större utsträckning betalningsanmärkningar, vilket visar på hur hårt hushållen som hade det tufft innan krisen nu kämpar sig igenom den här krisen, avslutar Gabriella Göransson.

  För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

  Om UCs konkursstatistik
  UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

  uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.