Ökat antal misstänkta bedrägerier kan driva på konkursvågen

Pressmeddelande nov 01, 2023 06:05

Konkurserna har fortsatt att öka från redan mycket höga nivåer under höstens första månader, enligt färsk statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Utöver inflationen och ett lågt förtroende från industrin, visar UCs analys att ett ökat antal bedrägerier med koppling till konkurser kan vara en bidragande orsak.

Under oktober månad ökade antalet konkurser med 12 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt sett under året är ökningen hittills 31 procent, och är de högsta på över ett decennium. Även nystarterna har minskat med 13 procent.

Byggindustrin fortsätter att sticka ut som en av de branscher som drabbats hårdast av konkurser, med en ökning på 19 procent från i fjol. Även information och kommunikation sticker ut med en 110 procentig ökning sedan dess.

Konkurserna inom handeln har minskat något. I jämförelse med oktober månad förra året är minskningen inom partihandeln 26 procent och detaljhandeln 4 procent.

- Jag blir förvånad över att konkurserna inom handeln minskar eftersom många handlare just nu kämpar för att hålla huvudet ovan ytan när konsumenternas köpkraft sviktar och förväntningar från handeln är låga. Men det är övervägande inom partihandeln som vi ser en minskning, som är mindre konjunkturkänsligt än detaljhandeln. Utvecklingen inom byggsektorn är skrämmande eftersom konkurserna procentuellt fortsätter att öka, till skillnad från flera andra branscher där vi ser en utplaning i statistiken med anledning av att konkurstalen varit höga under en längre tid. Byggsektorn har en viktig betydelse för svensk industri och ökad arbetslöshet får direkt negativ påverkan på marknaden, och riskerar att utlösa en varselvåg inom en rad andra industrier. Kommunikation och information är en annan bransch som just nu kämpar i stark motvind. Det här är framförallt mindre bolag inom IT som utkonkurreras av mer kostnadseffektiva lösningar när företagen tvingas spara in på utvecklingskostnader och IT konsultstöd, säger Gabriella Göransson som är VD på UC.

Över hälften av byggföretagen kan ha koppling till bedrägerier

UCs statistik över misstänkta bedrägerier hos företag visar på en ökning av andelen företag som gått i konkurs och där ett bakomliggande bedrägeri kan vara en av orsakerna. Antalet misstänkta bedrägerier inom restaurang, partihandel och bygg ökade med över 15 procent under 2022 i jämförelse med 2019. För verksamheter med koppling till öppna sociala verksamheter och HVB hem är ökningen av misstänkta bedrägerier på över 100 procent.

- Vi har sett att en klar ökning har skett de senaste åren. Bygg, anläggningsarbeten, arbetsförmedling, transport och restaurang är branscher där kriminella nätverk traditionellt har verkat och över 50 procent av konkurserna kan vara kopplade till bedrägerier. Under 2023 kommer vi eventuellt att se en minskning då det är svårare att få en företagskredit med anledning av konjunkturläget. Men risken framåt är då att de kriminella nätverken utökar med andra kriminella metoder för att skaffa pengar, avslutar Gabriella Göransson.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.