Störst ökning av antalet konkurser i mellersta Sverige

Pressmeddelande okt 02, 2023 06:05

Konkurserna i Sverige har fortsatt att öka från redan rekordhöga nivåer under september månad, enligt färsk statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Den högsta ökningen av antalet konkurser syns hittills i år i Västerbotten, Södermanland och Gävleborgs län. Det finns nu en reell risk att antalet arbetslösa kommer att öka till följd av det allt tuffare företagsklimatet.

Under september månad ökade antalet konkurser med 14 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt sett under året är ökningen hittills 34 procent.

Enligt UCs statistik har minst 4000 individer drabbats av arbetslöshet hittills i år till följd av konkurser inom byggindustrin samt hotell och restaurang som är bland de mest konkursutsatta branscherna.

- Sedan förra hösten har konkurserna bland svenska företag ökat dramatiskt. Det vi nu ser under september månad är en skrämmande utveckling där det höga konkursnivåerna har börjat stabiliseras, vilket innebär att de nu är vardagsmat för marknaden. Lågkonjunkturen är ett faktum och konjunkturinstitutet spår en fördjupning under nästkommande år, vilket ökar riskerna för en osäker arbetsmarknad där urholkad köpkraft och osäkerhet i efterfrågan förr eller senare kommer att leda till ökad arbetslöshet. Byggindustrin är den bransch som hittills sticker ut med över 3000 anställda som förlorat arbetet till följd av konkurserna. Bostadsinvesteringar står också för en viktig andel av Sveriges totala BNP. Tar arbetslösheten fart ordentligt framöver kommer vi att få se en ond spiral där efterfrågan på företagens varor och tjänster minskar ytterligare. Det här är ett av de största orosmolnen jag ser och en orsak till att konkurserna skulle kunna öka ytterligare från redan rekordhöga nivåer, säger Gabriella Göransson som är VD på UC.

Högsta ökningen av konkurser i mellersta Sverige

UCs statistik visar att den största ökningen av antalet konkurser hittills i år har skett i de mellersta delarna av Sverige. I toppen ligger Västerbottens län med en ökning på hittills 57 procent i år, Södermanlands län med 53 procent och Gävleborgs län med 51 procents ökning. Under september månad har motsvarande ökning legat på 45, 111 och 133 procent. Även Gotlands län har sett en hög procentuell ökning av antalet konkurser under året, men då företagspopulationen i länet är låg är det svårt att dra några slutsatser.

- Mellersta Sverige har drabbats av den största konkursvågen hittills i år. På många håll i landet är det fortfarande katastrofläge för nyproduktion av bostäder. Här går Norrland delvis emot trenden med hög tillväxt inom den gröna industrin och en byggboom. Förhoppningsvis är det här något som får positiva effekter på svensk industri och sviktande BNP också på sikt, fortsätter Gabriella Göransson.

Stämningsläget som svagast inom detaljhandeln

Byggindustrin är fortsatt hårt drabbad med en 29 procentig ökning av antalet konkurser under september i jämförelse med samma månad i fjol, samt partihandeln som ökat med 23 procent och hotell-och restaurang som ser en ökning på 18 procent. Konkurserna inom detaljhandeln har minskat något från i fjol med 9 procent.

Antalet nystarter inom både bygg och hotell- och restaurang visar på en fortsatt spikrak kurva nedåt och motsvarar en minskning på 80 procent respektive 79 procent i jämförelse med augusti i fjol. Antalet nystarterna har totalt sett sjunkit med 23 procent i jämförelse med augusti i fjol.

- Antalet nystarter är fortsatt det lägsta på ett decennium inom både byggindustrin, hotell och restaurang och detaljhandeln. Trots minskningen i antalet konkurser den gånga månaden inom detaljhandeln är den bransch inom näringslivet där stämningsläget är som svagast. Det är mycket troligt att konkurserna kommer att ta fart igen under hösten, vilket bland annat Konjunkturinstitutet konstaterat i sin senaste mätning. Kostnadsökningar såsom hyreshöjningar och lönekostnader slår direkt mot handeln samtidigt som hushållen kommer fortsätta att hålla hårt i plånboken under hösten och vintern. Köper man in varor i andra valutor så skapar den svaga kronan dessutom högre inköpskostnader trots de åtgärder som Riksbanken nu vidtagit. Det här är ingenting som kommer ge effekt över en natt. I bästa fall kommer vi att få se en långsam förstärkning av kronan där flera komponenter spelar in såsom minskad oro kring fastighetssektorn, men dessförinnan kommer många handelsföretag att få kämpa hårt för sin överlevnad, avslutar Gabriella Göransson.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.