Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Konkurserna hittills i år de högsta på över ett decennium

Pressmeddelande sep 01, 2023 06:10

Konkurserna i Sverige är hittills i år de högsta på över ett decennium, enligt färsk statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. I jämförelse med samma period i fjol har konkurserna hittills ökat med 35 procent. Byggindustrin och transport drabbades fortsatt mycket hårt under augusti månad.

Totalt sett har konkurserna under årets första åtta månader ökat med 35 procent i jämförelse med i fjol. Under augusti månad är ökningen 32 procent i jämförelse med augusti i fjol.

Nystarterna har sjunkit med 20 procent i jämförelse med augusti i fjol.

- Den dystra bilden av svenskt företagande förstärks av antalet nystartade företag inom flera stora branscher, parallellt med rekordnivån i antalet konkurser, är de lägsta på tio år. För att kunna göra en bedömning av hur marknaden mår behöver vi få den totala bilden där både konkurser och nystarter ingår och tyvärr är det inga positiva indikationer som vår data just nu visar på. Vi vet att utländska investerare har börjat överge svenska företag, pandemianstånden ska betalas tillbaka i höst och fler ökningar av styrräntan väntar. Inflationen är på väg ner men det är tyvärr ingenting vi kommer att se ge effekt på antalet konkurser eller nystarter förrän tidigast efter årsskiftet. Tyvärr behöver vi bita ihop och invänta vågen av fortsatt ökat antal konkurser som kommer att skölja över oss under hösten, säger Johanna Blomé som är ekonom på UC.

Rekordlågt antal nystarter inom flera stora branscher

Konkurserna inom transportsektorn fortsätter att skjuta i höjden och ökade under augusti med 44 procent i jämförelse med samma period i fjol. Konkurser inom byggindustrin ökade med 48 procent. Nystarterna inom byggindustrin är de lägsta på tio år och minskade i juli med 80 procent.

- Hittills i år är konkurserna inom byggsektorn de högsta på över ett decennium. Både byggsektorn och transport är branscher som klarade av pandemin förhållandevis bra. De rekordökningar vi nu ser från månad inom transport är från låga siffror under återhämtningsåret 2022. Men trenden inom byggindustrin avviker från vår data och indikerar en djupare kris som troligtvis även späs på av det kritiska läget för kronan och den utländsk arbetskraft som branschen är så beroende av men som nu väljer bort svenska företag som arbetsgivare. Ytterligare en faktor som vi ser i vår statistik och som kan påverka konkurserna är ökat antal företagsbedrägerier inom bygghandeln. I kombination med ekonomisk utsatthet är bedrägerier är en vanlig orsak till att företag går i konkurs, och byggbranschen är hårt ansatt, avslutar Johanna Blomé.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.