Kommentar till Överskuldsättningsutredningens betänkande

Pressmeddelande jul 03, 2023 10:51

Idag presenterade Överskuldsättningsutredningen sitt betänkande för civilminister Erik Slottner (KD). Ett av förslagen i utredningen är att Sverige ska införa en ny modell för kreditregister. Affärs- och kreditupplysningsbolaget UC är kritiskt till förslaget.

- Sverige har redan en välfungerande kreditupplysningsverksamhet och svenska banker har lägst andel problemlån i Europa, säger Gabriella Göransson, vd för UC AB.

    Hon menar att utredningens förslag om ett Skri-register har marginell effekt på att minska överskuldsättningen i samhället. Alla kreditgivare i Sverige har i dag mycket god tillgång till information som de behöver för att göra en gedigen kreditprövning, problemet är att det finns ett fåtal aktörer som har valt att inte använda tillgänglig information i sina kreditprövningar i kombination med höga räntor och kostnader för låntagaren.

    - Nuvarande kreditregistersystem går att förbättra med små medel men som får stor effekt. De inkassoskulder som föreslås rapporteras in kan likväl rapporteras in i dagens system för skuldregister. Sannolikt kommer ett så kallat Skri-register ta längre tid att bygga upp än vad utredningen hävdar, säger Gabriella Göransson, vd för UC AB.

    Gabriella Göransson menar att regeringen behöver gå fram med förslag som går att genomföra snabbt och som har effekt.

    - Vi välkomnar förslagen att sänka räntetaket, införa ett kostnadstak och ändrad avräkningsordning på skulder eftersom vi då kan få bort avarterna på kreditmarknaden. Dessa har varit starkt bidragande till överskuldsättning hos vissa grupper. Åtgärderna med ränte- och kostnadstak bedömer vi är snabba och effektiva åtgärder, säger Gabriella Göransson.