Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Ökning av svenska konkurser sticker ut i Norden

Pressmeddelande mar 01, 2023 06:30

Under februari månad har konkurserna fortsatt att öka inom nio av tio branscher som ingår i UCs konkursstatistik, i jämförelse med samma period i fjol. Sverige sticker också ut i Norden, då andelen konkurser ökade som mest under hösten i jämförelse med både Finland och Norge, enligt affärsinformationsföretaget Enento Group som äger UC, Allabolag och Proff i Sverige.

Totalt sett ökade konkurserna med 11 procent under februari månad. Konkurserna ökade inom majoriteten av branscher som ingår UCs konkursstatistik.

- Konkurserna är fortsatt höga och har ökat i jämförelse med i fjol. Men ökningen under februari månad var lägre än under januari. Har vi tur kan våren komma att innebära en inbromsning från de rekordnivåer som vi sett under vintern. Men det är samtidigt svårt att vara alltför optimistisk, då fler höjningar av räntan är att vänta och inflationen inte bromsar in i den takt vi helst skulle vilja. Oklarheterna kring elstödet fortsätter också, menar Johanna Blomé, ekonom på UC.

Fortsatt utmanande för detaljhandeln

De branscher som ökat mest under den gångna månaden i jämförelse med samma period i fjol är Handel med motorfordon (48 procent) och Detaljhandeln (28 procent).

- Att konkurserna inom handeln fortsätter att ligga på stadigt höga nivåer sedan i höstas är såklart inte förvånande. Detta trots att ökningen inte var lika dramatisk under föregående månad som inom vissa andra branscher. Handeln är direkt beroende av att hushåll och företag investerar och spenderar. Att förutse vad marknaden framåt kommer välja att spendera sina tillgångar på utöver fasta kostnader är svårt att säga, men förändrade vanor kommer att resultera i konsument tapp och lägre efterfrågan. Minskat sparande, till skillnad från under pandemin, riskerar också att få mer långtgående konsekvenser för handeln. Flera företag och hushåll har i dagsläget svårt att täcka upp för sina fasta kostnader, fortsätter Johanna Blomé.

Konkurserna ökade mer i Sverige än i Norge och Finland

Enento Group, som i Sverige äger UC, Proff och Allabolag, har jämfört statistik mellan Sverige, Norge och Finland. Andelen svenska konkurser ökade betydligt mer (22 procent) under hösten 2022 i jämförelse med Finland (12 procent) och Norge (18 procent).

- I Sverige har ökningen varit dramatisk under hösten också i jämförelse med våra grannländer, och vi hade det högsta antalet konkurser på tio år under de sista sex månaderna 2022. När EU kommissionen för ett par veckor sedan lade fram sin prognos för 2023 hamnade Sverige längst ner på listan över ekonomisk tillväxt. Sverige ser enligt prognosen ut att bli EU:s enda medlemsland med negativ tillväxt, vilket såklart påverkar utvecklingen för svenska företag negativt. Jag skulle också säga att en av anledningarna till att höjningen ser så dramatisk ut i Sverige i jämförelse med vår grannländer i Norden är att vi gått från mycket låga jämförelsenivåerna under pandemin 2021. I Norge och Finland har vi sett en mer stabil utveckling och nivåerna har inte gått så mycket upp och ner under de senaste åren, avslutar Johanna Blomé.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.