Samtliga UCs tjänster är nu tillgängliga igen

Pressmeddelande dec 12, 2022 09:51

Vi är mycket glada över att kunna berätta att samtliga UCs tjänster återigen nu fungerar som de ska.

Flera av UCs digitala tjänster kopplade till allabolag.se, minuc.se, uc.se, minbostad.se och tambur.se stängdes ner under fredagen den 2 december. Detta med anledning av att vår IT leverantör Softronic valde att stänga av all nätverkstrafik till sina driftsmiljöer som en förebyggande försiktighetsåtgärd då de drabbades av en incident.

UCs data har därmed inte drabbats av något intrång och all kundinformation är skyddad, men tillgängligheten av våra tjänster den senaste veckan har varit begränsad.

Vi är verkligen ledsna för de problem som våra kunder kan ha drabbats av till följd av den här tillfälliga nedstängningen.

Kontakta oss gärna vid ytterligare frågor på hej@uc.se.

Kontakt

PR och kommunikation

Karin Arrenfeldt, Pressansvarig

Telefon: 073 914 84 31

E-post: karin.arrenfeldt@uc.se

Vid frågor om incident kontakta vår kundservice

Telefon: 08-670 90 00

E-post: hej@uc.se

In English

We are very happy to let you know that all of UC's services are once again working as they should.

Several of UC's digital services connected to allabolag.se, minuc.se, uc.se, minbostad.se and tambur.se were shut down on Friday, December 2nd. The reason behind was that our IT supplier Softronic, did chose to shut down all network traffic to their operating environments as a preventive precaution when they were affected by an incident.

UC's data has thus not suffered any intrusion and all customer information is protected, but the availability of our services in recent days has been limited.

We are truly sorry for any issues our customers may have experienced as a result of this temporary shutdown.

Feel free to contact us with further questions at hej@uc.se.

Contact

PR and Communications

Karin Arrenfeldt, Press officer

Telephone: 073 914 84 31

Email: karin.arrenfeldt@uc.se

For questions regarding our incident please contact our service desk

Telephone: 08-670 90 00

Email: hej@uc.se