Allabolag.se och Tambur fungerar återigen som de ska

Pressmeddelande dec 08, 2022 11:47

Vi är glada att meddela att både allabolag.se och vår tjänst Tambur återigen fungerar som de ska.

Både allabolag.se och tambur.se har sedan några dagar tillbaka legat nere. Detta med anledning av ett driftproblem kopplat till en nedstängning hos vår IT-leverantör Softronic. Vi beklagar verkligen återigen situationen och är ledsna för de problem som nedstängningen av våra tjänster har medfört för er som kunder.

Minuc.se och minbostad.se är fortsatt drabbade av driftproblem.

Vi vill också passa på att tacka för ert tålamod i ärendet.

Se även tidigare pressmeddelanden för information daterade 2022-12-02 och 2022-12-08.

Kontakt

PR och kommunikation

Karin Arrenfeldt, Pressansvarig

Telefon: 073 914 84 31

Vid frågor om incident kontakta vår kundservice

Telefon: 08-670 90 00

E-post: hej@uc.se

In English

We are happy to announce that both allabolag.se and our service Tambur are once again working as they should.

Both allabolag.se and tambur.se have been down for a couple of days. This is due to an operational problem linked to a shutdown at our IT supplier Softronic. Once again, we sincerely regret the situation and are sorry for the problems that the shutdown of our services has caused you as customers.

Minuc.se and minbostad.se are still affected by operational problems.

We also want to take the opportunity to thank you for your patience in the matter.

See also previous press releases for information dated 2022-12-02 and 2022-12-07.

Contact

PR and Communications

Karin Arrenfeldt, Press officer

Telephone: 073 914 84 31

For questions regarding our incident please contact our service desk

Telephone: 08-670 90 00

Email: hej@uc.se