UCs leverantör arbetar fortfarande på att tillgängliggöra samtliga av våra tjänster

Pressmeddelande dec 07, 2022 09:21

Sedan fredagen den 2 december har våra driftmiljöer kopplade till allabolag.se, minuc.se, uc.se, minbostad.se och tambur.se varit nedstängda till följd av en förebyggande säkerhetsåtgärd som vidtagits av vår leverantör Softronic. Då de drabbats av en incident har de valt att stänga ner all nätverkstrafik till sina driftmiljöer och tillgängligheten till flera av UCs webbaserade tjänster har påverkats som följd av detta.

Flera av våra tjänster på UC.se fungerar nu återigen som de ska. Våra integrationstjänster, såsom till exempel kreditinformation via APIer, är fortsatt tillgängliga för våra kunder liksom tidigare.

UC har hög prioritet hos vår leverantör som arbetar på att lösa de problem som kvarstår åt oss så snart som möjligt. Vi kan i nuläget inte ange någon exakt tidpunkt men vi har fått positiva indikationer på att leverantören närmar sig en lösning. Vår förhoppning är att samtliga av våra tjänster återigen kommer att fungera som de ska inom kort.

Vi är oerhört tacksamma för allt det tålamod som våra kunder och partners visar oss den här situationen då vi vet att många drabbas av den begränsade tillgången till våra tjänster.

Se även tidigare pressmeddelande för information daterat 2022-12-02.

Kontakt

PR och kommunikation

Karin Arrenfeldt, Pressansvarig

Telefon: 073 914 84 31

E-post: karin.arrenfeldt@uc.se

Vid frågor om incident kontakta vår kundservice

Telefon: 08-670 90 00

E-post: hej@uc.se

In English

Since Friday, December 2nd, our operating environments connected to allabolag.se, minuc.se, uc.se, minbostad.se and tambur.se have been closed down as a result of a preventive security measure taken by our vendor Softronic. They were affected by an incident and decided to close down all network traffic to their operating environments and the availability of several of UC's web-based services was affected as a result.

Several of our services on UC.se are now working as usual again. Our integration services, such as for example credit information via APIs, are available to our customers as before.

Our vendor is working to resolve the remaining problems for us as soon as possible. At the moment, we cannot specify any exact time, but we have received positive indications that the supplier is approaching a solution. Our hope is that all of our services will once again function as they should shortly.

We are extremely grateful for all the patience that our customers and partners show us in this situation as we know that many are affected by the limited access to our services.

See also previous press release for information dated 2022-12-02.

Contact

PR and Communications

Karin Arrenfeldt, Press officer

Telephone: 073 914 84 31

Email: karin.arrenfeldt@uc.se

For questions regarding our incident please contact our service desk

Telephone: 08-670 90 00

Email: hej@uc.se