Högt antal konkurser i hela landet – norra Sverige ökar mest

Pressmeddelande nov 01, 2022 06:30

Färsk statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC visar att konkurserna kraftigt tagit fart i hela landet under oktober månad. Statistiken visar även att trenden skiljer sig mellan landets olika elområden – störst ökning av andelen konkurser syns i norra Sverige. Det är förvånande samtidigt som vi ser att minskningen av nyetablerade företag är mest påtaglig i södra Sverige, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Under oktober månad ökade konkurserna i Sverige totalt sett med 38 procent i jämförelse med samma period i fjol. UCs statistik visar på att det finns skillnader mellan landets olika elområden. Under den gångna månaden har konkurserna procentuellt sett ökat mer i elområden ett och två, som motsvarar Luleå och Sundsvall, än i övriga landet. I elområde fyra, som motsvarar Malmö, var ökningen av konkurser mellan september och oktober i år som lägst.

- Den här utvecklingen är kanske inte vad de flesta i första hand hade förväntat sig. Elkostnaderna har skjutit till extrema höjder i södra Sverige under hösten. Men det tar ett tag innan bolag hamnar i konkurs. Elpriset är en påverkansfaktor av flera till att många företag har det tufft just nu. Den direkta kopplingen mellan effekten av ökade elpriser och konkurser, inte minst bland småföretagare, är något vi troligtvis kommer att få se senare i vinter, menar Johanna Blomé.

Färre startar bolag i södra Sverige

UCs statistik över nystartade företag visar att andelen nyetableringar minskat mest i södra Sverige under oktober i jämförelse med månaden innan.

- Det visar att rädslan inför osäkerheten i vinter med eventuella ytterligare ökningar av elpriset är stor. Regeringens negativa prognos för arbetsmarknad och BNP inför 2023 spär på oron för framtiden. Enligt konjunkturinstitutets senaste siffror är företagens framtidstro mycket låg. Många avvaktar med att starta bolag just nu, inte minst i södra Sverige där elpriserna redan är en stor utmaning, fortsätter Johanna Blomé.

Fler konkurser inom hotell- och restaurang än under pandemin

Antalet konkurser har ökat i jämförelse med samma månad i fjol inom nio av de tio branscher som ingår i UCs statistik. De branscher som drabbats hårdast är partihandeln som ökat med 72 procent, hotell- och restaurang som ökat med 66 procent och detaljhandeln som ökat med 40 procent. Inom samtliga tre branscher är nu antalet konkurser högre än de var under pandemin.

- Sedan sommaren har konkurserna inom samtliga dessa branscher vänt uppåt, och nu ligger de på rekordhöga nivåer. Antalet konkurser är högre än de var under pandemin. Den perfekta ekonomiska storm som vi pratat om under en period med krigets effekter, inflationen, räntorna och energipriserna slår nu till med full kraft. Flera branscher som hade det svårt under pandemin har fått det ännu tuffare. Även inom transport, som tidigare under hösten stack ut med minskat antal konkurser, har konkurserna nu tagit fart. Det visar på en negativ trend som tyvärr kommer att drabba många fler företag framöver, avslutar Johanna Blomé.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.