VIKTIG INFORMATION

Flera av våra tjänster på UC.se fungerar nu återigen som de ska och vår förhoppning är att samtliga tjänster kommer att fungera inom kort. Vi tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information, läs detta pressmeddelande.

UC och Stabelo först ut med att klimatgranska bostäder

Pressmeddelande jun 10, 2022 07:15

Klimatrisker kommer att bli en alltmer självklar del vid värdering och utlåning av bostäder. Risker som bostäder utsätts för är exempelvis havsnivåhöjning, nederbörd, kraftiga vindar, brand, erosion och blixtnedslag.

UC Bostad lanserade nyligen tjänsten UC Fastighetsrisk som bedömer påverkan av klimatrisker på samtliga byggnader i Sverige. Med tjänsten kan företag för närvarande klassificera Sveriges alla byggnader utifrån risk för översvämning och vattenskada. Faktorer som kan påverka risk är exempelvis belägenhet nära kust och vatten.

”Hållbarhet är en av Stabelos kärnor och vi försöker alltid att ligga i framkant. Vi har länge gett bolånekunder som gör gröna heminvesteringar mer fördelaktiga villkor, till exempel. Det känns naturligt att klassificera hela vår bolånestock i samarbete med UC Bostad” säger Hampus Brodén, grundare av Stabelo.

Drivkrafterna bakom en ökad medvenhet kring hur klimatrisker påverkar värdet på byggnader är inte heller något nytt. EU direktiv såsom TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och nu senast den nya EU taxonomin har drivit på utvecklingen.

”En hög fastighetsrisk kan vara värdepåverkande och är därför viktig att ta hänsyn till i bolåneprocessen. Stabelo var tidigt ute med att formulera sina behov och vi har på kort tid lyckats utveckla en robust tjänst som kan nyttjas både på portfölj- och detaljnivå och som samtidigt är flexibel och tar höjd för nya risker framöver” säger Stéphane Hedman, ansvarig för UC Bostad.

”Vikten av att förstå och agera på klimatrisker ökar. Vi vill påverka branschverktyg som mäter och analyserar riskerna för att bli en ännu bättre bolånepartner och förvaltare av det kapital som svenska pensionsbolag anförtror oss. UCs modeller och analys har redan gett nya insikter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med att förfina modellerna och implementera dem i vår verksamhet” avslutar Hampus Brodén.

Om UC Bostad

UC Bostad förser företag med digital bostadsinformation. Vi hjälper våra kunder med sekundsnabba värderingar, fastighetsinformation såsom ägar- och taxeringsuppgifter och registrerad BRF information inklusive bokslut, nyckeltal och stresstester. Vi erbjuder även tjänsten Ortspris för avancerad analys av prisutvecklingen i Sverige. Läs mer på www.uc.se/bostad

Om Stabelo

Stabelo erbjuder svenska bolånekunder en digital bolåneprodukt och en kundresa helt fri från både bankkontor och fysiska avtal. Stabelos produkt är enkel och sjysst, vilket innebär färdigförhandlade bolån med automatisk rabatt och helt utan dolda avgifter. Finansieringen sker genom en fondstruktur som möjliggör bättre avkastning för svenska pensionsbolag när de finansierar svenskarnas bostäder, vilket även gynnar spararna i längden. Stabelo har bedrivit bostadskreditgivning sedan 2017 och har sedan start lånat ut ca 30mdr kronor. Läs mer på www.stabelo.se

För mer information

Karin Arrenfeldt, PR och kommunikationsansvarig UC AB

073 914 84 31

karin.arrenfeldt@uc.se

Hampus Brodén, grundare och VD Stabelo

070 432 97 44

hampus.broden@stabelo.se