Konkurserna minskar kraftigt trots ökad inflation

Pressmeddelande apr 01, 2022 07:30

Trots ökad inflation fortsätter svenska konkurser att minska kraftigt, enligt färsk statistik från UC. Konkurserna bland svenska företag är i snitt 17 procent lägre än under samma period i fjol. Minskningen är som störst (34 procent) inom Hotell och restaurangbranschen. Konkurserna inom Handel med motorfordon har däremot ökat med nästan 80 procent.

Den senaste månadsstatistiken från UC visar på en minskning av det totala antalet konkurser i Sverige med 17 procent under mars månad i år, i jämförelse med mars 2021.

Av de tio branscher som ingår i UCs månadsstatistik har konkurserna minskat inom samtliga, med undantag från Detaljhandeln och Handel med motorfordon.

Rekordhög ökning av konkurser inom handel med motorfordon

Inom handel med motorfordon syns en rekordökning på 78 procent av antalet konkurser, i jämförelse med mars i fjol.

- Ökningen av antalet konkurser inom handel med motorfordon är rekordhög just nu. Det är delvis förvånande, då priserna på bilar har gått upp kraftigt de senaste åren. Kunderna efterfrågar bilar med den senaste tekniska utrustningen såsom eldrivet och priset har därigenom ökat. Å andra sidan är alla smärtsamt medvetna om prisökningarna på drivmedel, som nästan dubblerats på två år. Det bidrar till att konkurrensen hårdnar för de företag som inte klarar av dagens snabba omvärldsförändringar och ökade priser, menar Richard Damberg, ekonom på UC.

Omvandlingen fortsätter inom detaljhandeln

Detaljhandeln var en de mest konkursutsatta branscherna under pandemin. Under den senaste månaden har konkurserna åter tagit fart – med en ökning på 14 procent i jämförelse med mars 2021.

- Trenden fortsätter med en konsolidering av färre, men större butiker, samt en allmän digitalisering av handeln. Små företag tenderar att slås ut till förmån för större enheter med effektivare verksamhet. Om vi blickar framåt kommer detaljhandlarna att behöva öka priserna än mer i takt med att inflationen slår igenom med full kraft. Det sätter ytterligare press på mindre företag med svagare position på marknaden, menar Richard Damberg.

Stark optimism för Hotell och restaurang

Den bransch där minskningen av antalet konkurser varit som mest påtaglig är Hotell- och restaurang – i jämförelse med i fjol har konkurserna minskat med 34 procent.

- Att pandemirestriktionerna nu har släppt ger ett stort uppsving för branschen. Efter en lång period med högkonjunktur har hushållen dessutom köpkraft och ett uppdämt behov av att spendera hushållskassan på nöjen. Sommarhalvåret brukar med uteserveringar och semestrar gynna branschen ytterligare. Dessvärre tornar nya orosmoln upp sig i Ukrainakrigets spår. Hushållens syn på den svenska ekonomin har fallit till finanskrisnivåer i den senaste undersökningen av Konjunkturinstitutet. I takt med att priserna ökar kraftigt på el, bensin, mat och framöver även bolåneräntor, kommer hushållens vilja att spendera på nöjen minska, vilket troligtvis kommer att påverka Hotell- och restaurangbranschen negativt i förlängningen, avslutar Richard Damberg.

    För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

    Om UCs konkursstatistik
    UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.