Åtta av tio vill att regeringen utreder överskuldsättningen

Pressmeddelande maj 19, 2021 05:40

Åtta av tio svenskar, 80 procent, vill att regeringen tillsätter en statlig utredning som kan föreslå åtgärder för att minska överskuldsättningen i samhället. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av UC.

– Ett skrämmande högt antal svenskar, cirka 400 000 personer, är överskuldsatta. En statlig utredning skulle kunna föreslå flera åtgärder för att komma åt problemet, exempelvis mer privatekonomi i skolundervisningen eller skärpta regler för dyra konsumtionslån, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

Undersökningen från KANTAR Sifo visar att 80,6 procent av svenskarna tycker att det är ett mycket eller ganska bra förslag att tillsätta en statlig utredning som kan ge förslag på hur överskuldsättningen i samhället kan minska.

Störst andel väljare som är positiva till förslaget har Vänsterpartiet (92,2 procent), Liberalerna (90,0 procent) och Socialdemokraterna (89,6 procent). Lägst andel väljare som är positiva till förslaget har Sverigedemokraterna (69,9 procent).

– Överskuldsättningen väcker stort engagemang och i samhällsdebatten ser vi en stor oenighet om vilka politiska åtgärder som vore effektiva. Problemet med överskuldsättningen förtjänar nu en bred statlig utredning, där olika förslag kan ställas mot varandra, säger Gabriella Göransson.

Samma fråga som ställts till allmänheten genom KANTAR Sifo har UC också ställt i en enkät till riksdagsledamöter. Av de 72 riksdagsledamöter som svarade på frågan tyckte 69 ledamöter, eller 96 procent, att förslaget om en statlig utredning var mycket eller ganska bra.

– En bred statlig utredning om överskuldsättning skulle ha stort stöd både bland svenska folket och i riksdagen. Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen har verkligen ingen anledning att vänta, säger Gabriella Göransson.

För mer information, kontakta
Gabriella Göransson, vice vd och kreditinformationschef, 073-914 84 66, gabriella.goransson@uc.se
Karin Arrenfeldt, pr- och kommunikationsansvarig, 073-914 84 31, karin.arrenfeldt@uc.se

Om SifoundersökningenUndersökningen från KANTAR Sifo genomfördes den 18 februari – 4 mars 2021 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 254 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

”Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag att tillsätta en statlig utredning för att utreda olika åtgärder som kan bidra till minskad överskuldsättning i samhället?”

  • 38,5 procent svarade ”Mycket bra förslag”
  • 42,1 procent svarade ”Ganska bra förslag”
  • 9,4 procent svarade ”Ganska dåligt förslag”
  • 2,9 procent svarade ”Mycket dåligt förslag”
  • 7,1 procent svarade ”Tveksam, vet ej”

Källa: UC

Läs hela undersökningen här: https://www.uc.se/globalassets/pdfer/kantar-sifo-overskuldsattning.pdf

Om enkäten till riksdagsledamöterEnkäten till riksdagsledamöter genomfördes den 1 – 9 februari 2021 som en webbaserad undersökning. Av riksdagens 349 ledamöter svarade 72 personer på enkäten. Frågan som ställdes löd:

”Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag att tillsätta en statlig utredning för att utreda olika åtgärder som kan bidra till minskad överskuldsättning i samhället?”

  • 58,3 procent svarade ”Mycket bra förslag”
  • 37,5 procent svarade ”Ganska bra förslag”
  • 1,4 procent svarade ”Ganska dåligt förslag”
  • 0,0 procent svarade ”Mycket dåligt förslag”
  • 2,8 procent svarade ”Tveksam, vet ej”

Källa: UC