UC inleder samarbete med Gimi för att främja ungas kunskaper inom privatekonomi

Pressmeddelande mar 30, 2021 08:30

Affärs- och kreditinformationsföretaget UC inleder ett samarbete med den finansiella utbildningsappen Gimi. Syftet är att fortsätta att främja ungas kunskaper inom privatekonomi. Samarbetet med Gimi inleds i mars med syftet att skapa nytt digitalt, interaktivt och engagerande utbildningsmaterial riktat mot lärare och elever i grundskolan och gymnasium.

UC inleder ett samarbete med den finansiella utbildningsappen Gimi. Samarbetet görs som en del i UCs CSR-arbete The Bill och satsningen på att utbilda unga vuxna inom privatekonomi för att på sikt bidra till minskad överskuldsättning i samhället. Under 2020 mer än dubblerades antalet unga personer som ansökte om skuldsanering, enligt statistik från Kronofogden. Bland unga vuxna i åldern 18–30 år ökade antalet personer som ansökte om skuldsanering med 124 procent, från 2 208 personer år 2019 till 4 938 personer år 2020. Det är en anledning till att UC ha mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen.

- Att bidra till att minska överskuldsättningen i samhället är basen i vår affärsmodell och något vi har arbetat med sedan UC grundades på 70-talet. Det är oroande att se att överskuldsättningen bland unga vuxna ökar, samt att det idag saknas konkreta politiska åtgärder för att stävja den. Därför välkomnar vi på UC alla initiativ som görs, från både privata aktörer och myndigheter, som bidrar till minskad överskuldsättning. Genom vårt eget initiativ The Bill utbildar vi unga i privatekonomi och med det nya digitala utbildningsmaterialet till skolor som vi nu ska ta fram ihop med Gimi hoppas vi ännu bättre kunna nå ut till unga som saknar stöd kring privatekonomisk kunskap hemifrån, kommenterar Victoria Preger, Marknadsdirektör inom Enento Group, där UC ingår, och initiativtagare till UCs CSR-arbete The Bill.

- På Gimi brinner vi för att utbilda barn och ungdomar i privatekonomi och för att ge nästa generation förutsättningar för en finansiell förståelse. När vi nu inleder ett samarbete med UC tar vi därför ett steg i helt rätt riktning. Samarbetet gör att fler unga kan ta del av det finansiella lärandet. Jag ser fram emot att tillsammans med UC ge skolor välgrundat utbildningsmaterial med interaktiva och engagerande element, säger Sofie von Krusenstierna, kommunikations- och partneransvarig på Gimi.

Idag erbjuder Gimi sin app till privatpersoner och företaget ligger i framkant när det gäller digitalt lärande inom privatekonomi för barn. Samarbetet mellan UC och Gimi är ett pilotprojekt för Swedish EdTest i syfte att arbeta fram interaktiva lektioner inom privatekonomi som riktar sig mot elever i högstadiet och gymnasiet. Genom skolsatsningen bidrar UC till att den finansiella utbildningen även når ut till de barn som saknar stöd hemifrån eller av annan anledning inte kan få privatekonomisk kunskap i sin hemmiljö. UC utbildningsinitiativ för unga vuxna – The Bill – etablerades hösten 2017.

Mer info/länk:. https://www.uc.se/om-uc/kvalitet-och-socialt-ansvar/bill/