Allt fler unga i skuldfälla – politiska åtgärder krävs

Pressmeddelande feb 18, 2021 02:30

Under 2020 mer än dubblerades antalet unga personer som ansöker om skuldsanering, enligt ny statistik från Kronofogden. Nu vill UC ha mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen och ett förbud mot lånereklam genom influencers.

Personer som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. År 2020 ansökte 28 293 personer om skuldsanering, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med 2019. Bland unga vuxna i åldern 18–30 år ökade antalet personer som ansökte om skuldsanering med 124 procent, från 2 208 personer år 2019 till 4 938 personer år 2020.

Jag ser med oro på hur snabbt skuldsättningen bland unga ökar. Vi på UC vill ha mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen, eftersom det skulle göra unga människor bättre rustade att undvika överskuldsättning i vuxenlivet, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

En starkt bidragande orsak till överskuldsättning bland unga är så kallade konsumtionslån, det vill säga lån som tas för att konsumera och som ofta saknar säkerhet. Det kan handla om snabblån eller avbetalningar med ränta. Dessa lån har generellt höga räntor, ibland upp till 40 procent.

Unga människor lockas ofta in i skuldfällan genom aggressiv marknadsföring av konsumtionslån. En politisk åtgärd som vore särskilt effektiv är därför att förbjuda reklam för högkostnadslån genom sponsring av influencers, säger Gabriella Göransson.

UC driver initiativet The Bill, där unga vuxna utbildas i privatekonomi. Som en del av initiativet ger UC tillsammans med Fryshuset ungdomar möjlighet att spela in podcasts, delta i workshops och få löpande råd kring privatekonomi.

Många privata aktörer gör viktiga insatser för att förebygga överskuldsättning. Men det behövs också effektiva politiska åtgärder och UC vill därför att regeringen tillsätter en statlig utredning som kan föreslå åtgärder för att minska överskuldsättningen, säger Gabriella Göransson.

För mer information, kontakta
Gabriella Göransson, kreditinformationschef, 073-914 84 66, gabriella.goransson@uc.se
Johanna Westin, pr- och kommunikationsansvarig, 076-525 01 16, johanna.westin@uc.se

Personer i åldern 18–30 år som ansökt om skuldsanering

Antal personer som ansökt om skuldsanering 2019 och 2020, samt den procentuella ökningen från 2019 till 2020. Uppdelat per län. Källa: Kronofogden.

Län 2019 2020 Ökning 2019-2020
Blekinge 34 72 218 %
Dalarna 90 145 161 %
Gotland 14 30 214 %
Gävleborg 99 199 201 %
Halland 43 116 270 %
Jämtland 26 42 162 %
Jönköpings län 81 209 258 %
Kalmar län 48 124 258 %
Kronoberg 39 92 236 %
Norrbotten 45 110 244 %
Skåne 381 746 196 %
Stockholms län 389 952 245 %
Södermanland 88 163 185 %
Uppsala län 76 151 199 %
Värmland 74 136 184 %
Västerbotten 44 78 177 %
Västernorrland 56 130 232 %
Västmanland 87 162 186 %
Västra Götaland 322 769 239 %
Örebro län 61 145 238 %
Östergötland 110 260 236 %
Övrigt 1 107 10 700 %
TOTAL 2 208 4 938 224 %