UC AB blir Great Place To Work-certificerade!

Pressmeddelande okt 22, 2020 08:21

UC AB och dess systerbolag Suomen Asiakastieto Oy har blivit Great Place to Work-certifierade i Sverige och Finland. Koncernen Enento Group, där båda företagen ingår, har under året arbetat intensivt med att stärka företagskulturen i Norden, och denna certifiering är ett kvitto på ett framgångsrikt arbete.

UC AB, som ingår i Enento Group sedan 2018, blir Great Place to Work-certifierade. Under de två senaste åren har Enento Group arbetat proaktivt med företagskulturen, dels för att svetsa samman de lokala bolag som nu ingår i koncernen, men också för att skapa en helt ny nordisk företagskultur utan att präglas av tidigare arv.

- Vi är fantastiskt glada att vårt arbete med att stärka företagskulturen nu har gett resultat. Det är ett ständigt pågående arbete, men vi ser denna certifiering som ett fint kvitto på att vi har nått en viktig milstolpe. Vi inom Enento Group har arbetet mycket med just denna fråga de senaste åren. Bland annat har vi involverat hela företaget i framtagandet av våra nya värderingar samt den koncernstrategi och målbild vi alla arbetar efter idag. Vi har även i rådande nuläge i och med effekterna av pandemin agerat agilt för att skapa inkludering även om alla kollegor nu sitter hemma och jobbar via digitala möten. Ett fantastiskt exempel på detta var när hela koncernens 420 medarbetare samlades digitalt en eftermiddag och spelade ett digitalt spel om vår nya koncernstrategi och våra värderingar. Ett mycket uppskattat inslag i arbetsvardagen, kommenterar Eleonor Öhlander, HR-direktör på Enento Group, där UC ingår.

Great Place to Work utser årligen Europas bästa arbetsplatser.

För att bli certifierade måste ett företag erhålla ett Trust Index-resultat på minst 70 % samt skicka in en Culture Brief. Läs mer på https://www.greatplacetowork.se/