Färsk statistik från UC: Konkurserna fortsätter minska men oro råder inom flera branscher

Pressmeddelande okt 01, 2020 07:45

Färsk statistik från UC för september månad visar att konkurserna i landet fortsätter att minska. I september minskar konkurserna med 39 procent jämfört med samma månad i fjol. Konkurserna minskar i stort sett i alla län och branscher i september månad, men det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur hösten kommer att utveckla sig i takt med att spridningen av Covid-19 nu ökar.

UCs statistik för september månad visar att konkurserna minskar med 39 procent, jämfört med samma period i fjol. 

-De flesta branscher har fallande konkurssiffror i september, vilket såklart ska ses som glädjande. Många företag har anpassat kostnaderna och stödpaketen har hjälpt många. En övervägande majoritet av konkurserna i våras drabbade redan svaga företag med låg lönsamhet. Osäkerheten är fortsatt stor om hur hösten kommer att utveckla sig även om det dystra stämningsläget sakta blir bättre, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Byggbranschen är pandemins vinnare

Den bransch som hittills i år har klarat sig bäst utifrån ett konkursperspektiv är byggbranschen, där konkurserna inom segmentet i september minskar med 17 procent, och hittills i år med 2 procent, jämfört med samma period i fjol. Även detaljhandeln står sig bra. Konkurserna inom segmentet minskar med 27 procent i september månad, jämfört med samma månad i fjol.

-Byggbranschen är den bransch som har klarat pandemins ekonomiska påfrestningar bäst hittills. Konkursnivåerna har legat still under hela våren och gör så fortfarande. De mindre företagen har fått mer att göra när många har passat på att renovera hemma, något jag tror många som jobbar hemma säkert känner igen sig i. Färre butikslokaler och ett minskat behov av kontor är ett scenario som dock kommer att påverka byggbranschen på sikt, kommenterar Richard Damberg.

-Dagligvaruhandeln, speciellt den som är online, går för högtryck. Ett bra exempel är apotek online som expanderar kraftigt. Bemanningsbranschen fick ett bakslag i våras, men vissa delar av den ser en viss optimism. Det ser olika ut i olika branscher, men många företag väljer att arbeta med bemanning istället för att fastanställda just nu och det ger en andhämtning för bemanningsföretagen.

Stor oro inom restaurang, kultur och åkerier

Även om september månads statistik är glädjande för flera branscher råder fortfarande stor oro och ovisshet. Inom hotell- och restaurangbranschen minskade konkurserna i september månad med 29 procent, jämfört med samma månad i fjol. Men sett till året hittills så har konkurserna sammantaget ökat med 47 procent inom segmentet, jämfört med samma period i fjol. Samma trend återfinns inom flera branscher.

-Inom flera branscher råder oro. I restaurangbranschen var våren en katastrof men fick en återhämtning under sommaren när uteserveringarna öppnade. Allmänheten har anpassat sig och många verksamheter flyter på även om det är i en begränsad omfattning. Många kommuner har också förlängt tillstånden för uteserveringarna. Kultur, resor och bemanning är branscher som fortfarande tar stryk. I åkeribranschen ökar konkurserna. Där hittar vi bland annat mindre taxiföretag som fortsatt lider hårt av ett minskat resande. I andra delar av åkeribranschen råder högtryck. Fraktföretag med hemleveranser av e-handelsprodukter går som tåget, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå.