Svenskarna sämre på att betala sina skulder

Pressmeddelande sep 24, 2020 11:39

Under första halvåret 2020 fick Kronofogden in krav på obetalda skulder till ett samlat värde av drygt 11 miljarder kronor – den högsta siffran någonsin. Nu vill UC se effektiva politiska åtgärder som kan minska överskuldsättningen.

Det finns omkring 400 000 skuldsatta personer i Sverige som inte har lyckats betala av sina lån. Konsekvenserna för den enskilda kan vara katastrofala och kostnaderna för samhället är stora, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

Den kreditgivare som vill ha ett lån tillbakabetalat kan ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Under första halvåret 2020 fick Kronofogden in närmare 644 000 krav på obetalda skulder. Kravens sammanlagda skuldbelopp var 11,45 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11,5 procent jämfört med det första halvåret 2019. Det totala skuldbeloppet har aldrig någonsin varit så högt.

I februari 2020 föreslog Finansinspektionen att regeringen, i syfte att minska överskuldsättningen, ska tillsätta en utredning om möjligheten att skapa ett statligt kreditregister. Det föreslagna registret ska innehålla information om alla svenskars alla skulder.

Finansinspektionens förslag om ett statligt kreditregister missar målet. Orsaken till överskuldsättningen ligger nämligen inte i brist på information om skulder, säger Gabriella Göransson.

UC har i dag ett kreditregister med 100 procent täckning av säkrade lån och ungefär 98 procent täckning av konsumtionslån.

För att minska överskuldsättningen behöver skuldsaneringslagen och preskriptionslagen ändras så att det blir mindre ekonomiskt attraktivt för långivare att ge konsumtionslån till personer som har stor risk att inte kunna betala tillbaka. Reglerna för marknadsföring måste också skärpas, säger Gabriella Göransson.

För mer information, kontakta
Gabriella Göransson, kreditinformationschef, 073-914 84 66, gabriella.goransson@uc.se
Johanna Westin, pr- och kommunikationsansvarig, 076-525 01 16,johanna.westin@uc.se

Ansökningar om betalningsförelägganden per län

Antal ansökningar om betalningsföreläggande mot fysiska personer, antalet berörda personer och det totala skuldbeloppet, uppdelat per län. Källa: Kronofogden.

Län Antal mål Antal personer Skuldbelopp i SEK
Blekinge 9 002 3 956 132 171 055
Dalarna 18 056 7 969 245 885 196
Gotland 3 397 1 691 54 136 112
Gävleborg 23 204 9 738 346 655 217
Halland 17 419 7 651 284 398 031
Jämtland 8 149 3 838 102 551 007
Jönköpings län 21 565 9 345 349 074 497
Kalmar län 15 469 6 805 207 735 486
Kronoberg 12 743 5 549 159 577 828
Norrbotten 14 498 6 804 208 650 694
Skåne 87 432 40 344 1 468 645 984
Stockholms län 146 099 68 153 3 259 130 417
Södermanland 21 820 9 187 387 161 936
Uppsala län 22 946 10 168 387 216 026
Värmland 19 528 8 519 272 625 719
Västerbotten 11 970 5 728 157 816 771
Västernorrland 16 926 7 452 241 829 706
Västmanland 18 896 8 124 393 199 350
Västra Götaland 101 762 45 057 1 790 176 659
Örebro län 21 170 9 063 413 880 220
Östergötland 27 376 12 089 404 930 159
Övrigt 4 109 2 581 185 130 255
TOTAL 643 536 289 811 11 452 578 325