Extra konkursstatistik från UC: Fortsatt indikation på att första konkursvågen är över

Pressmeddelande maj 26, 2020 07:45

UCs konkursstatistik baserad på data under perioden 1-25 maj 2020 indikerar på att den första konkursvågen till följd av pandemin har avtagit. Antal bolag i konkurs per dag i maj 2020 spås uppgå till 22 företag per dag, jämfört med 20 bolag i konkurs per dag under 2019. Inom hotell- och restaurangbranschen spås konkurserna dock att öka.

UC spår att den första konkursvågen är över, förutom inom hotell- och restaurangbranschen. UCs statistik baserat på perioden 1-20 maj 2020 visar att 2,6 bolag per dag går i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,5 bolag per dag i konkurs i maj 2019.

Hotell- och restaurangbranschen har det fortsatt tufft. Inom denna bransch går 2,6 aktiebolag om dagen i konkurs jämfört med 1,5 förra året, vilket är en ökning av konkurser inom segmentet med 70 procent i maj månad, jämfört med maj i fjol. Många restauranger får nu draghjälp av uteserveringar och att de erbjuder hemleveranser av mat. Många vill också stödja sin lokala restaurang. Restauranger har dessvärre ofta låga marginaler och likviditet. Sammantaget kommer konkurstalen vara fortsatt höga i den här branschen, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.


E-handeln och lågprisbolag spås bli konkursvågens vinnare

UCs statistik visar att den första konkursvågen trots ha mattats av och konkurserna har stabiliserats något. Vid en andra konkursvåg spås de aktörer som snabbt ställde om och erbjöd digitala lösningar samt lågprisbolag stå som vinnare.

Den första konkursvågen tros ha avtagit. I mars och april ökade konkurserna kraftigt, men under maj månad har konkursvågen dämpats. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten och har ett mycket tufft läge, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året. Den första vågen av konkurser slog ut många redan svaga företag med dålig lönsamhet. Jag tror att en andra våg av konkurser senare i sommar eller till hösten är att vänta. Vi väntar oss ett uppsving för lågprisbutiker och en bred uppgång för e-handlare, avslutar Richard Damberg.

Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen spås öka med 70 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019. Inga andra konkursökningar går att förutse för maj månad, utan antalet konkurser för maj 2020 spås ligga på samma nivå som i maj 2019.

*UC:s extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-25 maj 2020, jämfört med 1-31 maj 2019. Totalt sett väntas 2,6 bolag per dag att gå i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,5 bolag i konkurs under maj 2019. Inom detaljhandeln väntas 2,7 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 2,5 bolag per dag under maj 2019. Totalt sett spås 22 aktiebolag per dag att gå i konkurs under maj 2020, jämfört med 20 aktiebolag per dag i maj 2019.

UCs ordinarie konkursstatistik uppdateras den 1 juni.

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.